No. No. Peserta Mata Pelajaran Jenjang Pendidikan Status Pegawai Nilai
1 201500001166 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2 201500005485 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 78.869
3 201500007942 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 43.1548
4 201500011869 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
5 201500013155 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
6 201500013584 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
7 201500013806 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 40.4762
8 201500014247 Matematika SMK D4/S1 PNS 20.4082
9 201500014779 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D3 PNS 53.5714
10 201500014967 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
11 201500015015 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 22.3214
12 201500015877 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
13 201500016425 Biologi SMA D4/S1 PNS 51.5873
14 201500016522 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
15 201500016609 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 28.2738
16 201500018454 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 59.5238
17 201500018743 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
18 201500019416 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
19 201500019795 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 GTT 65.4762
20 201500023105 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 45.6349
21 201500023333 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
22 201500023631 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 34.2262
23 201500024457 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
24 201500026018 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 49.1071
25 201500026763 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
26 201500028797 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
27 201500030707 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
28 201500031019 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
29 201500032076 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
30 201500032867 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 52.0833
31 201500033267 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 50.5952
32 201500035783 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 59.5238
33 201500036675 Matematika SMA D4/S1 PNS 39.6825
34 201500036682 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
35 201500037438 Matematika SMA D4/S1 PNS 55.5556
36 201500037454 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 59.5238
37 201500038717 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
38 201500039058 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 40.1786
39 201500042266 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
40 201500042930 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 43.1548
41 201500046559 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 53.5714
42 201500048083 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 51.5873
43 201500048846 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
44 201500048950 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
45 201500051020 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 34.5238
46 201500053880 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 62.5
47 201500055495 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
48 201500056643 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
49 201500058229 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 59.5238
50 201500059153 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
51 201500059903 Seni Budaya Musik SMA D4/S1 PNS 38.0952
52 201500061413 Matematika SMP D4/S1 GTT 27.7778
53 201500061786 Biologi SMA D4/S1 PNS 51.5873
54 201500061951 IPA Terapan SMK D4/S1 PNS 40.4762
55 201500063319 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
56 201500063943 Matematika SMP D1 PNS 43.6508
57 201500065065 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
58 201500066852 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 61.0119
59 201500067090 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA PNS 25
60 201500068797 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
61 201500070953 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 53.5714
62 201500072342 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
63 201500074131 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
64 201500075235 Seni Budaya SD D2 GTT 48.8095
65 201500075240 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 PNS 59.5238
66 201500076226 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 GTT 33.7302
67 201500077121 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
68 201500079861 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
69 201500081282 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
70 201500082066 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
71 201500082726 Fisika SMA D4/S1 PNS 47.619
72 201500083020 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 41.6667
73 201500084981 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
74 201500085870 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 55.0595
75 201500089524 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 38.6905
76 201500090409 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 45.6349
77 201500091088 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 55.0595
78 201500092486 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
79 201500093310 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 69.9405
80 201500097614 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 37.6984
81 201500099951 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
82 201500101078 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
83 201500105167 Matematika SMP D4/S1 PNS 35.7143
84 201500106879 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
85 201500107459 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
86 201500108691 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 29.7619
87 201500108930 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 53.5714
88 201500110020 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 43.6508
89 201500110095 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
90 201500111301 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 62.5
91 201500111827 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
92 201500113308 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 35.7143
93 201500113459 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 34.2262
94 201500114440 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
95 201500118316 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 32.7381
96 201500119982 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
97 201500120068 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
98 201500120202 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 44.6429
99 201500121004 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
100 201500121401 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 71.4286
101 201500122331 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 72.9167
102 201500122524 Bahasa Inggris SMP D4/S1 HONOR DAER 31.746
103 201500124582 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 54.7619
104 201500125605 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 32.7381
105 201500126924 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
106 201500127293 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
107 201500129630 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 46.131
108 201500130625 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 31.746
109 201500134103 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
110 201500137753 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
111 201500139899 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 38.6905
112 201500140161 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
113 201500140840 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
114 201500144688 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
115 201500145297 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 GTT 35.7143
116 201500147867 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
117 201500148047 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 25.2976
118 201500149902 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
119 201500150556 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 52.381
120 201500152991 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
121 201500154316 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
122 201500154324 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
123 201500155321 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
124 201500156263 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
125 201500158732 Geografi SMA D4/S1 PNS 46.131
126 201500159152 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 65.4762
127 201500163463 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 43.1548
128 201500165256 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 53.5714
129 201500167053 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 55.9524
130 201500169945 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
131 201500171385 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 41.6667
132 201500172490 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
133 201500173226 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
134 201500173586 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
135 201500174151 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
136 201500177893 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 58.3333
137 201500179540 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 14.881
138 201500185278 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
139 201500186676 Matematika SMP D4/S1 PNS 71.4286
140 201500187805 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
141 201500187965 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
142 201500189001 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 32.7381
143 201500189093 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 39.2857
144 201500189591 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 44.6429
145 201500191308 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 HONOR DAER 34.5238
146 201500192650 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
147 201500193654 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
148 201500193926 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
149 201500194968 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
150 201500196655 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
151 201500197087 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 63.4921
152 201500198347 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 59.5238
153 201500198561 Geologi Pertambangan SMK D4/S1 PNS 63.0952
154 201500198648 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 44.6429
155 201500198805 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 45.2381
156 201500198935 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 65.4762
157 201500199887 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D1 PNS 39.2857
158 201500201547 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
159 201500204116 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
160 201500206639 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 41.6667
161 201500209606 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 55.0595
162 201500212397 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 44.0476
163 201500214293 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 39.2857
164 201500214854 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
165 201500216028 Seni Budaya SD <=SMA GTT 47.619
166 201500216150 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
167 201500217203 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 58.0357
168 201500221270 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
169 201500222474 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 32.7381
170 201500225144 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 62.5
171 201500225979 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
172 201500228651 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
173 201500229394 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
174 201500230413 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
175 201500230865 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 34.2262
176 201500233184 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
177 201500233831 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 47.619
178 201500235478 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
179 201500237033 Matematika SMK D4/S1 PNS 37.415
180 201500237318 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 75.3968
181 201500237319 Kimia SMA D4/S1 HONOR DAER 81.3492
182 201500242074 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 PNS 58.3333
183 201500242505 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 53.5714
184 201500246397 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
185 201500247315 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 33.3333
186 201500247513 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
187 201500248296 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 61.0119
188 201500249982 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
189 201500250222 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 26.7857
190 201500252537 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 32.7381
191 201500252758 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 38.6905
192 201500252917 Seni Budaya Musik SMP D3 PNS 40.4762
193 201500253477 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 63.9881
194 201500254529 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
195 201500256309 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
196 201500257261 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 28.2738
197 201500257614 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
198 201500258639 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
199 201500259232 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 43.1548
200 201500259233 Seni Budaya SD D2 GTT 53.5714
201 201500260720 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 46.131
202 201500260767 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
203 201500263090 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
204 201500264099 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
205 201500264331 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 26.7857
206 201500270901 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
207 201500271537 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
208 201500271744 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 51.5873
209 201500271823 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 30.9524
210 201500274267 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 36.9048
211 201500275957 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
212 201500276233 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
213 201500279190 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 52.0833
214 201500282359 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 62.5
215 201500282859 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
216 201500283812 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 61.0119
217 201500284209 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 33.7302
218 201500288525 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 48.8095
219 201500289343 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
220 201500289578 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 37.2024
221 201500289804 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 44.6429
222 201500289835 Seni Budaya SD D2 GTT 59.5238
223 201500290011 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 56.5476
224 201500294571 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
225 201500294925 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 61.0119
226 201500296081 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
227 201500297297 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 34.2262
228 201500297866 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 52.0833
229 201500300115 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
230 201500300241 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 62.5
231 201500301136 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 44.0476
232 201500301770 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
233 201500302041 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
234 201500303417 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
235 201500304982 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
236 201500305620 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 32.7381
237 201500309292 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 80.3571
238 201500310344 Kewirausahaan SMK D4/S1 PNS 70.2381
239 201500312350 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 37.2024
240 201500314197 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 55.0595
241 201500314354 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
242 201500316747 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 49.1071
243 201500317412 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 58.0357
244 201500318204 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 PNS 54.7619
245 201500318905 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 33.3333
246 201500319329 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
247 201500319800 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 22.3214
248 201500319828 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 39.6825
249 201500321265 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 54.7619
250 201500323112 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 47.619
251 201500323486 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 58.0357
252 201500328924 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
253 201500329576 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
254 201500329703 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 43.6508
255 201500330501 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
256 201500331870 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 68.4524
257 201500334134 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
258 201500337763 Fisika SMA D4/S1 PNS 61.5079
259 201500337993 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
260 201500339849 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
261 201500340368 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
262 201500341564 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
263 201500341860 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 34.2262
264 201500342739 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 31.25
265 201500348446 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 47.619
266 201500349553 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
267 201500351086 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
268 201500351128 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
269 201500355021 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 68.4524
270 201500356122 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
271 201500356376 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 22.3214
272 201500356643 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 32.7381
273 201500359187 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D3 PNS 50
274 201500359907 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D3 GTT 40.1786
275 201500362396 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 37.2024
276 201500364394 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 23.8095
277 201500364533 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
278 201500364645 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
279 201500365485 Seni Budaya SD D2 GTT 41.6667
280 201500365524 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
281 201500365987 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 53.5714
282 201500366124 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 GTT 30.9524
283 201500366155 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 68.4524
284 201500367467 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
285 201500367875 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
286 201500370648 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 42.8571
287 201500371036 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 32.7381
288 201500374558 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 57.5397
289 201500375424 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
290 201500376548 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
291 201500379011 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
292 201500380315 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
293 201500380700 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
294 201500382065 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 55.5556
295 201500382116 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
296 201500382130 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 26.7857
297 201500386903 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
298 201500387607 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
299 201500390303 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
300 201500391416 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 55.5556
301 201500391851 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 63.9881
302 201500394081 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
303 201500394900 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
304 201500400838 Biologi SMA D4/S1 PNS 61.5079
305 201500401185 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
306 201500402317 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 44.0476
307 201500402474 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
308 201500403318 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 37.2024
309 201500404072 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
310 201500406631 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 63.4921
311 201500407283 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
312 201500407495 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
313 201500408764 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
314 201500409058 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 58.0357
315 201500409108 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
316 201500412475 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 35.7143
317 201500412761 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 46.4286
318 201500413142 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 53.5714
319 201500413221 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
320 201500413682 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
321 201500416320 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 46.131
322 201500417823 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
323 201500419025 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
324 201500419476 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
325 201500428453 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
326 201500430585 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
327 201500430823 Matematika SMP D4/S1 PNS 51.5873
328 201500431994 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
329 201500436260 Akuntansi SMK D4/S1 PNS 47.619
330 201500436378 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
331 201500442064 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 60.7143
332 201500442412 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
333 201500443179 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 62.5
334 201500444899 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 55.9524
335 201500444942 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
336 201500445040 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
337 201500445773 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
338 201500446163 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
339 201500446886 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 47.619
340 201500447218 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
341 201500449588 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 49.1071
342 201500450370 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
343 201500450903 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 25.2976
344 201500451081 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 58.0357
345 201500453560 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 29.7619
346 201500456470 Teknik Komputer dan Jaringan SMK D4/S1 PNS 51.1905
347 201500456485 Matematika SMP D4/S1 PNS 55.5556
348 201500458325 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
349 201500459717 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
350 201500460775 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
351 201500467617 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
352 201500468912 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 35.7143
353 201500471484 Matematika SMA D4/S1 PNS 71.4286
354 201500471811 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 41.6667
355 201500474305 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 53.5714
356 201500476741 Biologi SMA D4/S1 GTT 29.7619
357 201500477290 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 29.7619
358 201500482886 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 26.7857
359 201500483342 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
360 201500485579 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 44.6429
361 201500486675 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 74.4048
362 201500487008 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
363 201500487203 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
364 201500488041 Seni Budaya SD D2 GTT 36.9048
365 201500488813 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 29.7619
366 201500489123 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 67.4603
367 201500489649 Matematika SMA D4/S1 GTT 31.746
368 201500490654 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
369 201500496053 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
370 201500496469 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
371 201500497429 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 GTT 40.4762
372 201500498014 Teknik Gambar Mesin SMK D4/S1 PNS 47.619
373 201500498448 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
374 201500502160 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 45.6349
375 201500504922 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
376 201500505567 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
377 201500506822 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 37.2024
378 201500509307 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
379 201500509935 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 53.5714
380 201500510030 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 38.0952
381 201500510257 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
382 201500511491 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 32.7381
383 201500511502 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
384 201500511716 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 55.5556
385 201500514569 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 52.381
386 201500514995 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 47.619
387 201500517004 Ekonomi SMA D3 PNS 65.4762
388 201500518947 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
389 201500520398 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 31.25
390 201500522097 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 68.4524
391 201500522558 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 67.4603
392 201500525521 Seni Budaya SD D2 GTT 53.5714
393 201500525899 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 65.4762
394 201500529088 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 62.5
395 201500533297 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
396 201500533721 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 56.5476
397 201500535248 Seni Budaya Musik SMP D3 PNS 51.1905
398 201500537024 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
399 201500537404 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 51.1905
400 201500542561 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 35.7143
401 201500545536 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
402 201500552950 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 31.25
403 201500554738 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 45.6349
404 201500556684 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 43.1548
405 201500558126 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
406 201500559885 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
407 201500560189 Matematika SMP D4/S1 PNS 41.6667
408 201500560521 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
409 201500560656 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
410 201500561488 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
411 201500563204 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
412 201500564006 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 57.5397
413 201500565292 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
414 201500566499 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
415 201500567117 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
416 201500569173 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 41.6667
417 201500569264 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
418 201500569535 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 59.5238
419 201500570084 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D3 PNS 38.0952
420 201500571681 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 29.7619
421 201500571820 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
422 201500575096 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
423 201500575103 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 55.0595
424 201500575510 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 61.0119
425 201500576168 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 38.6905
426 201500577053 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
427 201500577883 Matematika SMA D4/S1 GTT 39.6825
428 201500578191 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
429 201500579271 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 25.7937
430 201500580473 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
431 201500580744 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
432 201500581612 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
433 201500583520 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
434 201500584076 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
435 201500584997 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
436 201500585574 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
437 201500588030 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 61.0119
438 201500588146 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
439 201500588501 Matematika SMA D4/S1 GTT 45.6349
440 201500590805 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 23.8095
441 201500590841 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 57.1429
442 201500591194 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 26.7857
443 201500593675 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
444 201500594269 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 41.6667
445 201500596000 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 30.9524
446 201500599368 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 59.5238
447 201500605002 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
448 201500605637 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 61.0119
449 201500606236 Kimia SMA D4/S1 GTT 49.6032
450 201500606757 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 71.4286
451 201500608803 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
452 201500609674 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 37.6984
453 201500610752 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 28.2738
454 201500610933 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
455 201500611140 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
456 201500611437 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 57.5397
457 201500612961 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 32.7381
458 201500613012 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 37.6984
459 201500614565 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
460 201500614682 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 34.5238
461 201500615703 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
462 201500616794 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
463 201500618214 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
464 201500619272 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
465 201500619317 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 69.9405
466 201500619798 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 47.619
467 201500619929 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
468 201500620902 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
469 201500622884 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 34.2262
470 201500627147 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
471 201500627665 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
472 201500631082 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
473 201500633700 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 61.0119
474 201500634325 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
475 201500634749 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
476 201500636233 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D4/S1 PNS 90.2381
477 201500638722 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
478 201500642320 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 55.5556
479 201500643063 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
480 201500645674 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 52.0833
481 201500645832 Matematika SMP D3 PNS 45.6349
482 201500646678 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
483 201500646705 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 47.619
484 201500648431 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 46.4286
485 201500651093 Fisika SMA D4/S1 PNS 69.4444
486 201500651477 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
487 201500651788 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
488 201500654414 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
489 201500656795 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 63.9881
490 201500659490 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
491 201500661127 Matematika SMP D4/S1 PNS 63.4921
492 201500661688 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 PNS 45.2381
493 201500663104 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
494 201500663744 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 59.5238
495 201500665816 Matematika SMA D4/S1 PNS 61.5079
496 201500671934 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 61.0119
497 201500678696 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 38.6905
498 201500679685 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
499 201500688364 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
500 201500688424 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
501 201500691108 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
502 201500692914 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
503 201500694953 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
504 201500696275 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 68.4524
505 201500696562 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 62.5
506 201500697102 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
507 201500697377 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
508 201500697817 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 53.5714
509 201500698654 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 44.0476
510 201500698762 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
511 201500709719 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 PNS 57.1429
512 201500710090 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 43.1548
513 201500710553 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
514 201500715950 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 62.5
515 201500716285 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 58.0357
516 201500718667 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
517 201500719317 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
518 201500722065 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
519 201500725170 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
520 201500725687 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 49.1071
521 201500733558 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
522 201500741626 Biologi SMA D4/S1 PNS 69.4444
523 201500744311 Seni Budaya SD D2 GTT 46.4286
524 201500745572 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 59.5238
525 201500747055 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 55.9524
526 201500747755 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
527 201500748171 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
528 201500751826 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
529 201500752011 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
530 201500753069 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 25.2976
531 201500754866 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
532 201500756068 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
533 201500756899 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
534 201500759767 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
535 201500761522 Fisika SMA D4/S1 GTT 31.746
536 201500762172 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
537 201500763164 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 59.5238
538 201500771530 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
539 201500772697 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 43.1548
540 201500774159 Geografi SMA D4/S1 PNS 63.9881
541 201500774344 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
542 201500779457 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
543 201500780631 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
544 201500780688 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
545 201500782601 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
546 201500784442 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
547 201500784472 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
548 201500785382 Teknik Pengelasan SMK D4/S1 PNS 60.7143
549 201500786745 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 58.0357
550 201500787017 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
551 201500788894 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
552 201500790349 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 38.6905
553 201500791594 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 GTT 36.9048
554 201500793485 Matematika SMP D4/S1 PNS 53.5714
555 201500794479 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 52.0833
556 201500797281 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
557 201500797716 Matematika SMP D4/S1 PNS 63.4921
558 201500797922 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
559 201500798689 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
560 201500799012 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
561 201500799918 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
562 201500800124 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 29.7619
563 201500803257 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 55.0595
564 201500805229 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 44.6429
565 201500808912 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
566 201500809440 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
567 201500810439 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
568 201500812346 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
569 201500813545 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 43.1548
570 201500813950 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 50.5952
571 201500814536 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 63.9881
572 201500814760 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
573 201500823429 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
574 201500825417 Seni Budaya Musik SMA D4/S1 PNS 69.0476
575 201500826262 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 59.5238
576 201500826833 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
577 201500828662 Seni Budaya Musik SMP <=SMA GTT 36.9048
578 201500840570 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
579 201500842381 Matematika SMP D2 GTT 33.7302
580 201500843275 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 25.2976
581 201500846356 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 47.619
582 201500846570 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 47.619
583 201500849464 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 PNS 32.1429
584 201500850274 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 47.619
585 201500850717 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
586 201500851028 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 59.5238
587 201500854417 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 47.619
588 201500858690 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 38.6905
589 201500861428 Bimbingan dan Konseling SMK D4/S1 PNS 47.619
590 201500862504 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 44.6429
591 201500862767 Matematika SMP D4/S1 PNS 65.4762
592 201500863539 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 44.6429
593 201500868852 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
594 201500871088 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
595 201500871436 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 63.0952
596 201500872363 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
597 201500874082 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 HONOR DAER 42.8571
598 201500874437 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
599 201500875644 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 55.0595
600 201500875861 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 71.4286
601 201500877360 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 47.619
602 201500877815 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 35.7143
603 201500879301 Seni Budaya SD D2 GTT 46.4286
604 201500881415 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 29.7619
605 201500886318 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
606 201500889239 Akuntansi SMK D4/S1 PNS 60.7143
607 201500891906 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 45.2381
608 201500894890 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
609 201500898587 Seni Budaya Musik SMK D4/S1 PNS 52.381
610 201500899349 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
611 201500901910 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 61.0119
612 201500902791 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 50.5952
613 201500904106 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 72.9167
614 201500906973 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 55.0595
615 201500907242 Fisika SMA D4/S1 PNS 47.619
616 201500907414 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 40.1786
617 201500910038 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
618 201500910192 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 53.5714
619 201500910229 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
620 201500912856 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
621 201500915550 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
622 201500916779 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
623 201500918373 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
624 201500918496 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
625 201500922973 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
626 201500925795 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
627 201500926233 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
628 201500926677 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 65.4762
629 201500928388 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
630 201500932432 Matematika SMP <=SMA GTT 49.6032
631 201500934509 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 34.5238
632 201500941225 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 50
633 201500941549 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
634 201500942817 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 41.6667
635 201500943280 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 34.2262
636 201500943701 Biologi SMA D4/S1 PNS 45.6349
637 201500943750 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 26.7857
638 201500945762 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 56.5476
639 201500946409 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
640 201500948214 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
641 201500948829 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
642 201500949995 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 75.8929
643 201500950083 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
644 201500957909 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 48.8095
645 201500958697 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 32.7381
646 201500958885 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 69.9405
647 201500958920 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
648 201500959858 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
649 201500961689 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
650 201500961690 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 32.7381
651 201500962145 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 53.5714
652 201500965328 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
653 201500966197 Teknik Gambar Bangunan SMK D4/S1 PNS 51.1905
654 201500967330 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 PNS 34.5238
655 201500969443 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 GTT 27.381
656 201500970631 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 56.5476
657 201500974961 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 34.2262
658 201500975741 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 71.4286
659 201500976404 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 40.1786
660 201500977139 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 61.0119
661 201500977826 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 47.619
662 201500978138 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
663 201500978994 Fisika SMA D4/S1 PNS 45.6349
664 201500979859 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 41.6667
665 201500979963 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
666 201500981553 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
667 201500983096 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
668 201500987409 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 35.7143
669 201500990515 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
670 201500990528 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
671 201500992894 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
672 201500993744 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 61.0119
673 201500995611 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
674 201500996746 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 43.1548
675 201500997237 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 62.5
676 201500998311 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
677 201501003410 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
678 201501003969 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
679 201501004578 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 50
680 201501004969 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
681 201501006542 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
682 201501007810 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 53.5714
683 201501012175 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 35.7143
684 201501013524 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
685 201501017447 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
686 201501019881 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
687 201501022675 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 31.25
688 201501024221 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
689 201501026564 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 66.9643
690 201501028586 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
691 201501030922 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
692 201501031978 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 25.7937
693 201501033377 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
694 201501034653 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 53.5714
695 201501036006 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
696 201501037233 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 32.7381
697 201501037705 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
698 201501037820 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
699 201501038537 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
700 201501040628 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
701 201501040883 Fisika SMA D4/S1 PNS 53.5714
702 201501044791 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 55.0595
703 201501045496 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 47.619
704 201501045998 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
705 201501047541 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 38.6905
706 201501048458 Biologi SMA D4/S1 PNS 61.5079
707 201501049275 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 52.0833
708 201501049505 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
709 201501049804 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 53.5714
710 201501050485 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
711 201501050556 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
712 201501052373 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 72.9167
713 201501052968 Fisika SMA D4/S1 PNS 43.6508
714 201501055409 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
715 201501058011 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 28.2738
716 201501059375 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 66.9643
717 201501061725 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 39.2857
718 201501062339 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
719 201501062447 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
720 201501066377 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
721 201501067342 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
722 201501067498 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 71.4286
723 201501067733 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 65.4762
724 201501068226 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 30.9524
725 201501069870 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 34.5238
726 201501069915 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 53.5714
727 201501070594 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 26.7857
728 201501072258 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 43.1548
729 201501072638 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
730 201501073935 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 29.7619
731 201501073938 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 28.5714
732 201501074433 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 62.5
733 201501077039 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 36.9048
734 201501078304 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 47.619
735 201501081020 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
736 201501087817 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D3 PNS 57.5397
737 201501088085 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 45.6349
738 201501088995 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 47.619
739 201501093208 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
740 201501093854 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 35.7143
741 201501094262 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
742 201501097599 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
743 201501097904 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 53.5714
744 201501100519 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 34.2262
745 201501102950 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 71.4286
746 201501106711 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 42.8571
747 201501108663 Matematika SMA D4/S1 PNS 39.6825
748 201501108731 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
749 201501109079 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
750 201501109880 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
751 201501110800 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 47.619
752 201501112222 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
753 201501113783 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 58.0357
754 201501115288 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 68.4524
755 201501115677 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 48.8095
756 201501118191 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
757 201501120904 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 57.1429
758 201501121340 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 44.0476
759 201501121351 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
760 201501121621 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 39.2857
761 201501121764 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 41.6667
762 201501122548 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
763 201501122779 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 28.2738
764 201501125265 Matematika SMA D4/S1 PNS 63.4921
765 201501127072 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
766 201501129842 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 GTT 46.4286
767 201501132249 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 67.8571
768 201501132676 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
769 201501133352 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
770 201501133927 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 47.619
771 201501135322 Seni Budaya SD D2 GTT 55.9524
772 201501135538 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 50
773 201501135694 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
774 201501136965 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 35.7143
775 201501137018 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
776 201501137702 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
777 201501138179 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 39.6825
778 201501138409 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
779 201501138871 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 41.6667
780 201501139239 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
781 201501148723 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
782 201501150115 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
783 201501150280 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 30.9524
784 201501150671 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
785 201501151154 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 61.9048
786 201501152394 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
787 201501154238 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
788 201501154903 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
789 201501158426 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 56.5476
790 201501159736 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
791 201501160578 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 61.9048
792 201501160733 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 23.8095
793 201501164187 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
794 201501165129 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
795 201501166061 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
796 201501171149 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
797 201501172180 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
798 201501172580 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
799 201501175032 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
800 201501175596 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
801 201501176558 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 29.7619
802 201501177878 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 22.3214
803 201501177941 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 49.1071
804 201501179456 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 53.5714
805 201501180810 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 46.131
806 201501180824 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
807 201501181047 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D3 GTT 36.9048
808 201501181706 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
809 201501184150 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
810 201501184393 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
811 201501184913 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
812 201501185952 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 73.4127
813 201501192334 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
814 201501200840 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 46.4286
815 201501201457 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
816 201501201521 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 39.2857
817 201501201522 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
818 201501203787 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
819 201501205693 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 29.7619
820 201501205814 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 34.2262
821 201501206989 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 58.0357
822 201501207220 Geografi SMA D4/S1 PNS 69.9405
823 201501209696 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 61.0119
824 201501210510 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
825 201501214270 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 GTT 41.6667
826 201501216042 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
827 201501218079 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 50
828 201501219132 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 37.6984
829 201501219839 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 63.9881
830 201501221668 Matematika SMA D4/S1 PNS 67.4603
831 201501223277 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 31.25
832 201501234932 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 55.0595
833 201501235897 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
834 201501236508 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
835 201501236942 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
836 201501240558 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 31.25
837 201501240588 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
838 201501240675 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 26.7857
839 201501240827 Seni Budaya SD D2 GTT 39.2857
840 201501242356 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
841 201501244827 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 41.6667
842 201501246742 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
843 201501248085 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
844 201501249043 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
845 201501251159 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 47.619
846 201501252001 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
847 201501258850 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 29.7619
848 201501259155 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
849 201501259289 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
850 201501267379 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
851 201501268326 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
852 201501268404 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 50
853 201501269073 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
854 201501269402 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
855 201501270676 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
856 201501272770 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
857 201501276268 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
858 201501276591 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 38.6905
859 201501280343 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
860 201501280355 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
861 201501281651 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
862 201501282648 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
863 201501282905 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
864 201501283198 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 63.4921
865 201501286595 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
866 201501287279 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
867 201501287720 Seni Budaya SD D2 GTT 33.3333
868 201501287788 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
869 201501288810 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 28.5714
870 201501289361 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 55.0595
871 201501291113 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
872 201501292002 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
873 201501293193 Biologi (Perikanan dan Kelautan) SMK D4/S1 GTT 61.9048
874 201501295588 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 34.2262
875 201501295700 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 54.7619
876 201501297456 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
877 201501297765 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
878 201501299730 Matematika SMA D4/S1 PNS 51.5873
879 201501300606 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 37.2024
880 201501301910 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 49.1071
881 201501302879 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
882 201501304152 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 68.4524
883 201501306173 Matematika SMA D4/S1 PNS 31.746
884 201501306505 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
885 201501306642 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 31.746
886 201501307613 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
887 201501308377 Seni Budaya SD D2 GTT 44.0476
888 201501309096 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 29.7619
889 201501310712 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
890 201501313240 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
891 201501313426 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
892 201501313533 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 20.8333
893 201501315457 Matematika SMA D4/S1 PNS 51.5873
894 201501315805 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
895 201501318735 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
896 201501322696 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
897 201501323435 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
898 201501323532 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
899 201501324138 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
900 201501324732 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 48.8095
901 201501325020 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 35.7143
902 201501325611 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 52.0833
903 201501326467 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
904 201501328431 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 50.5952
905 201501329958 Matematika SMP D4/S1 PNS 45.6349
906 201501332089 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 72.9167
907 201501333308 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 47.619
908 201501333625 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 63.9881
909 201501335069 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
910 201501335655 Biologi SMA D4/S1 PNS 63.4921
911 201501336915 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
912 201501340699 Seni Budaya SD GTT 50
913 201501341895 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
914 201501342486 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
915 201501345144 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 59.5238
916 201501350546 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
917 201501351744 Kimia SMA D4/S1 PNS 57.5397
918 201501352458 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 41.6667
919 201501352838 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 61.5079
920 201501353707 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
921 201501355587 Administrasi Perkantoran SMK D4/S1 PNS 55.9524
922 201501358778 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
923 201501359873 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
924 201501361132 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 25.2976
925 201501361897 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
926 201501365485 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 36.9048
927 201501366105 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
928 201501367717 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 HONOR DAER 41.6667
929 201501369141 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 50.5952
930 201501371057 Biologi SMA D4/S1 PNS 49.6032
931 201501371198 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
932 201501371281 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 53.5714
933 201501371459 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
934 201501374650 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
935 201501375031 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
936 201501375348 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 55.9524
937 201501375949 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
938 201501376332 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
939 201501378716 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
940 201501379648 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
941 201501379962 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 29.7619
942 201501380745 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
943 201501381068 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 17.8571
944 201501381898 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
945 201501381952 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 65.4762
946 201501382722 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 55.0595
947 201501384435 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 63.9881
948 201501384703 Teknik Gambar Bangunan SMK D4/S1 PNS 67.8571
949 201501385320 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
950 201501387640 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
951 201501388266 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 63.9881
952 201501391579 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 55.9524
953 201501394589 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
954 201501396250 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
955 201501397518 Kewirausahaan SMK D4/S1 GTT 59.5238
956 201501400623 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
957 201501401206 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
958 201501403493 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 61.0119
959 201501406711 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
960 201501408353 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
961 201501408917 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
962 201501412932 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D3 PNS 39.2857
963 201501414040 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 61.0119
964 201501418154 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 34.2262
965 201501419992 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 58.0357
966 201501421046 Matematika SMP <=SMA GTT 43.6508
967 201501422890 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
968 201501424871 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
969 201501426831 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
970 201501429190 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 PNS 52.381
971 201501431637 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 41.6667
972 201501437766 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
973 201501442597 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
974 201501443259 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 38.6905
975 201501443512 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
976 201501447267 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 26.7857
977 201501449346 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 41.6667
978 201501450748 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
979 201501451337 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
980 201501453879 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 72.619
981 201501456587 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
982 201501457257 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 47.619
983 201501458710 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
984 201501458729 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 53.5714
985 201501460033 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
986 201501460343 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
987 201501462532 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
988 201501464253 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
989 201501468604 Agribisnis Ternak Unggas SMK D4/S1 PNS 58.3333
990 201501468749 Agribisnis Ternak Unggas SMK D4/S1 PNS 53.5714
991 201501468765 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
992 201501474357 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
993 201501476552 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
994 201501477135 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 29.7619
995 201501477187 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
996 201501477791 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
997 201501478327 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 48.8095
998 201501478480 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
999 201501482423 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
1000 201501483801 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 41.6667
1001 201501484153 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 44.6429
1002 201501485252 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 78.869
1003 201501485316 Seni Budaya Seni Rupa SMK D4/S1 PNS 50
1004 201501486795 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
1005 201501489249 Matematika SMP D2 GTT 63.4921
1006 201501489446 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 68.4524
1007 201501489621 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1008 201501492938 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 59.5238
1009 201501496639 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 51.1905
1010 201501498409 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
1011 201501498502 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 68.4524
1012 201501499762 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 58.0357
1013 201501500558 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
1014 201501500994 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1015 201501502283 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 69.9405
1016 201501510122 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA PNS 39.2857
1017 201501514253 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
1018 201501514475 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 41.6667
1019 201501515091 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
1020 201501515352 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 46.131
1021 201501515946 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 55.0595
1022 201501523445 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 47.619
1023 201501527021 Fisika SMA D4/S1 PNS 23.8095
1024 201501527611 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 52.381
1025 201501527636 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 HONOR DAER 34.5238
1026 201501527742 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 38.6905
1027 201501529769 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 51.1905
1028 201501535773 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
1029 201501539226 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 44.6429
1030 201501541396 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
1031 201501541864 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
1032 201501542696 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 53.5714
1033 201501543855 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
1034 201501545420 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
1035 201501545595 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
1036 201501550423 Sosiologi SMA D4/S1 GTT 36.9048
1037 201501550853 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 28.2738
1038 201501551711 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
1039 201501552371 Matematika SMK D4/S1 GTT 40.8163
1040 201501555696 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1041 201501557544 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 62.5
1042 201501561016 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
1043 201501561683 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 47.619
1044 201501561904 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 59.5238
1045 201501563160 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
1046 201501563977 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 37.6984
1047 201501564615 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 32.7381
1048 201501566822 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 51.5873
1049 201501573176 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
1050 201501573230 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 29.7619
1051 201501574024 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
1052 201501575235 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
1053 201501575730 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 54.7619
1054 201501579594 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
1055 201501580359 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 45.2381
1056 201501581380 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
1057 201501582122 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 29.7619
1058 201501582338 Kimia SMA D4/S1 PNS 53.5714
1059 201501582721 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
1060 201501586499 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
1061 201501588188 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1062 201501589387 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
1063 201501590490 Matematika SMP D4/S1 PNS 27.7778
1064 201501592602 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
1065 201501594989 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 PNS 32.1429
1066 201501595098 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 43.6508
1067 201501602444 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 58.0357
1068 201501605943 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
1069 201501607908 Teknik Sepeda Motor SMK D3 GTT 38.0952
1070 201501611225 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 62.5
1071 201501611627 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
1072 201501612479 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
1073 201501618650 Seni Budaya SD <=SMA GTT 40.4762
1074 201501625313 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 33.3333
1075 201501625874 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
1076 201501627834 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 66.9643
1077 201501628649 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
1078 201501628982 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 62.5
1079 201501629335 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 47.619
1080 201501629488 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 59.5238
1081 201501629493 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
1082 201501629580 Fisika (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 PNS 61.0119
1083 201501631178 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
1084 201501632611 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1085 201501635230 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
1086 201501638024 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1087 201501638075 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
1088 201501645092 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 69.9405
1089 201501645512 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 53.5714
1090 201501648505 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 67.8571
1091 201501649077 Fisika SMA D4/S1 GTT 39.6825
1092 201501649089 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 47.619
1093 201501650535 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
1094 201501653026 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 50
1095 201501655294 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 56.5476
1096 201501656504 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
1097 201501660337 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 50.5952
1098 201501662230 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 55.0595
1099 201501667124 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 54.7619
1100 201501667758 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
1101 201501671240 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 61.5079
1102 201501671330 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1103 201501672226 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
1104 201501674766 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 35.7143
1105 201501675808 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 29.7619
1106 201501677253 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1107 201501678287 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
1108 201501678888 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1109 201501679164 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
1110 201501680646 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 35.7143
1111 201501684161 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 65.4762
1112 201501685155 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 66.9643
1113 201501690848 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 52.0833
1114 201501693555 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 32.7381
1115 201501695653 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
1116 201501696012 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 66.9643
1117 201501696575 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 PNS 76.1905
1118 201501697610 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 34.2262
1119 201501701452 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 38.6905
1120 201501701849 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
1121 201501702342 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
1122 201501705877 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA PNS 41.6667
1123 201501707449 Biologi SMA D4/S1 PNS 47.619
1124 201501708077 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1125 201501712048 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
1126 201501715487 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 37.2024
1127 201501715865 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 50.5952
1128 201501718339 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1129 201501719370 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
1130 201501721248 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 56.5476
1131 201501724257 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 44.6429
1132 201501724832 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1133 201501728738 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1134 201501729660 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
1135 201501730857 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1136 201501732725 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) SMK D4/S1 PNS 69.0476
1137 201501732727 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
1138 201501733536 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
1139 201501734869 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 68.4524
1140 201501736394 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
1141 201501738227 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1142 201501738927 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
1143 201501740174 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 37.6984
1144 201501742383 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1145 201501742676 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1146 201501742890 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 55.0595
1147 201501747412 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
1148 201501747529 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 41.6667
1149 201501747807 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 29.7619
1150 201501747934 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 71.4286
1151 201501748540 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1152 201501748676 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1153 201501750965 Matematika SMP D4/S1 PNS 49.6032
1154 201501751564 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 46.131
1155 201501753093 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
1156 201501754179 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
1157 201501754727 Matematika SMK D4/S1 PNS 59.5238
1158 201501754960 Bahasa Inggris SMA D4/S1 HONOR DAER 39.6825
1159 201501756834 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 56.5476
1160 201501765424 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
1161 201501765437 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 61.5079
1162 201501768868 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 37.2024
1163 201501769462 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1164 201501772812 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D3 PNS 35.7143
1165 201501774224 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1166 201501774485 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
1167 201501776207 Kimia SMA D4/S1 GTT 33.7302
1168 201501778091 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 31.746
1169 201501781033 Matematika SMP D4/S1 PNS 77.381
1170 201501781411 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 42.8571
1171 201501782313 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
1172 201501784126 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
1173 201501787113 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1174 201501788815 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
1175 201501792669 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
1176 201501792730 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 46.131
1177 201501793317 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 32.7381
1178 201501795874 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 63.9881
1179 201501798543 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 43.1548
1180 201501800865 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
1181 201501806735 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 45.2381
1182 201501806998 Seni Budaya SD D2 GTT 38.0952
1183 201501807853 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 49.6032
1184 201501809477 Kimia SMA D4/S1 PNS 37.6984
1185 201501812271 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1186 201501813890 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
1187 201501815328 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1188 201501816574 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
1189 201501816846 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 40.1786
1190 201501818708 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 62.5
1191 201501822763 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 55.0595
1192 201501823745 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 50.5952
1193 201501827379 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
1194 201501829626 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
1195 201501829667 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 59.5238
1196 201501830708 Geografi SMA D4/S1 PNS 52.0833
1197 201501832089 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 34.5238
1198 201501834421 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1199 201501836071 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
1200 201501837371 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
1201 201501838011 Administrasi Perkantoran SMK D3 PNS 41.6667
1202 201501839568 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 41.6667
1203 201501844143 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
1204 201501844296 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1205 201501845331 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
1206 201501846033 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 13.3929
1207 201501846202 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 GTT 33.7302
1208 201501847590 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1209 201501852268 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1210 201501853605 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
1211 201501855227 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
1212 201501855262 Geografi SMA D4/S1 PNS 52.0833
1213 201501858421 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1214 201501858971 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
1215 201501860613 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 62.5
1216 201501861543 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
1217 201501861926 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 40.4762
1218 201501863309 Kimia SMA D4/S1 PNS 47.619
1219 201501863876 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
1220 201501866836 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
1221 201501869087 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
1222 201501869410 Seni Budaya SD D4/S1 GTT 55.9524
1223 201501874371 Matematika SMA S2 PNS 47.619
1224 201501874505 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 28.2738
1225 201501877207 Seni Budaya SD D2 GTT 54.7619
1226 201501877271 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
1227 201501877645 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
1228 201501878298 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA PNS 33.3333
1229 201501880477 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 63.9881
1230 201501882813 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1231 201501885181 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1232 201501890833 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 46.131
1233 201501891121 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 48.8095
1234 201501892287 Matematika SMP D4/S1 PNS 37.6984
1235 201501893420 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1236 201501894616 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 47.619
1237 201501895136 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
1238 201501896989 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 55.0595
1239 201501897063 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 61.0119
1240 201501898168 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
1241 201501898739 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
1242 201501901508 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1243 201501903584 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
1244 201501903932 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
1245 201501905309 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 64.2857
1246 201501906280 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
1247 201501909319 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 45.2381
1248 201501911262 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 45.2381
1249 201501916914 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
1250 201501917182 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 53.5714
1251 201501917232 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 21.8254
1252 201501920208 Fisika (TIK) SMK D4/S1 PNS 40.4762
1253 201501920289 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 35.7143
1254 201501920380 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1255 201501920949 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1256 201501921178 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 33.3333
1257 201501921248 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
1258 201501923307 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1259 201501924280 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 26.7857
1260 201501924596 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 29.7619
1261 201501924977 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 59.5238
1262 201501924983 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
1263 201501925746 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
1264 201501926142 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
1265 201501926655 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
1266 201501928199 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
1267 201501929743 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 49.1071
1268 201501930427 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 71.4286
1269 201501930559 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1270 201501930593 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
1271 201501932487 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
1272 201501934281 Geologi Pertambangan SMK D4/S1 PNS 57.1429
1273 201501934410 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
1274 201501934445 Matematika SMP D4/S1 PNS 39.6825
1275 201501937276 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 44.0476
1276 201501937647 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 57.5397
1277 201501938308 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
1278 201501938845 Fisika SMA D4/S1 GTT 31.746
1279 201501938986 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1280 201501939663 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
1281 201501941905 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1282 201501945475 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 41.6667
1283 201501945666 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
1284 201501948424 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1285 201501951920 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
1286 201501952119 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
1287 201501955080 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 33.7302
1288 201501955619 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
1289 201501958868 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1290 201501959993 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
1291 201501960448 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 29.7619
1292 201501961698 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 25.2976
1293 201501962662 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
1294 201501967065 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
1295 201501967202 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 55.5556
1296 201501968268 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1297 201501968447 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
1298 201501968549 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
1299 201501972724 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1300 201501973971 Geografi SMA D4/S1 PNS 59.5238
1301 201501976423 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 31.25
1302 201501976728 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 55.0595
1303 201501977012 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
1304 201501977421 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1305 201501978552 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
1306 201501983046 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 44.0476
1307 201501983686 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 71.4286
1308 201501985188 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 37.2024
1309 201501985578 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D4/S1 PNS 46.4286
1310 201501986020 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
1311 201501988403 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
1312 201501992093 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D2 GTT 59.5238
1313 201501992363 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
1314 201501996005 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 50.5952
1315 201501996283 Biologi SMA D4/S1 PNS 37.6984
1316 201501996335 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 71.4286
1317 201501997055 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 42.8571
1318 201502000418 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1319 201502001555 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 54.7619
1320 201502003034 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 52.0833
1321 201502004256 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
1322 201502009317 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
1323 201502010587 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 59.5238
1324 201502010670 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
1325 201502011706 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 56.5476
1326 201502011946 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 26.7857
1327 201502016386 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
1328 201502016926 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 36.9048
1329 201502018949 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1330 201502019563 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 51.1905
1331 201502020174 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 54.7619
1332 201502028511 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 69.0476
1333 201502028694 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 25.2976
1334 201502029790 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D3 PNS 39.6825
1335 201502030266 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 38.6905
1336 201502031158 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
1337 201502031420 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1338 201502032026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
1339 201502032041 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1340 201502032875 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1341 201502033818 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 35.7143
1342 201502035692 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
1343 201502037823 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 58.0357
1344 201502038201 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1345 201502041230 Biologi SMA D4/S1 GTT 47.619
1346 201502042675 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1347 201502043762 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 47.619
1348 201502047180 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1349 201502049063 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 65.4762
1350 201502049802 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 59.5238
1351 201502051287 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 48.8095
1352 201502052626 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 46.131
1353 201502054074 Biologi SMA D4/S1 PNS 43.6508
1354 201502054190 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
1355 201502054811 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
1356 201502055352 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 38.6905
1357 201502055692 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 43.1548
1358 201502057684 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1359 201502058301 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
1360 201502058626 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1361 201502061772 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 73.4127
1362 201502061925 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
1363 201502062273 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 31.25
1364 201502063679 Biologi SMA D4/S1 PNS 39.6825
1365 201502067096 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 HONOR DAER 40.4762
1366 201502067680 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
1367 201502068588 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
1368 201502068796 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1369 201502069295 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
1370 201502070196 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1371 201502070555 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 37.2024
1372 201502074464 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
1373 201502074966 Bahasa Inggris SMK D4/S1 HONOR DAER 61.5079
1374 201502078757 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 46.131
1375 201502079001 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1376 201502080672 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1377 201502083596 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 25.2976
1378 201502086957 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1379 201502088260 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 40.1786
1380 201502091530 Biologi SMA D4/S1 PNS 83.3333
1381 201502091941 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1382 201502092723 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1383 201502093283 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1384 201502094627 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
1385 201502094817 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 29.7619
1386 201502096677 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 58.0357
1387 201502098862 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 51.5873
1388 201502098962 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 36.9048
1389 201502099189 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1390 201502112228 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
1391 201502115360 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
1392 201502115877 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
1393 201502116265 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 59.5238
1394 201502117245 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1395 201502117806 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 73.4127
1396 201502119111 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D3 PNS 40.1786
1397 201502120241 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
1398 201502122914 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
1399 201502123981 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
1400 201502124613 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 53.5714
1401 201502124752 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
1402 201502125558 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 32.7381
1403 201502126006 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
1404 201502126413 Seni Budaya Musik SMA D4/S1 PNS 57.1429
1405 201502127069 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 28.2738
1406 201502127808 Agribisnis Ternak Unggas SMK D4/S1 PNS 25
1407 201502129278 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1408 201502132419 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1409 201502133441 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 61.0119
1410 201502135327 Bahasa Inggris SMP D2 PNS 43.6508
1411 201502135761 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
1412 201502136409 Bahasa Inggris SMP D3 PNS 41.6667
1413 201502136608 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 62.5
1414 201502137051 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1415 201502138898 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1416 201502141297 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 43.6508
1417 201502142945 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 28.2738
1418 201502144645 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
1419 201502144788 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 61.0119
1420 201502146079 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 52.0833
1421 201502150070 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1422 201502153758 Sosiologi SMA D4/S1 HONOR DAER 55.9524
1423 201502157946 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 35.7143
1424 201502158001 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 29.7619
1425 201502158806 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 23.8095
1426 201502158991 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
1427 201502159633 Matematika SMA D4/S1 PNS 39.6825
1428 201502161049 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
1429 201502162127 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 63.9881
1430 201502163047 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
1431 201502164151 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1432 201502165583 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 52.381
1433 201502168245 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1434 201502168821 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
1435 201502170741 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
1436 201502172244 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1437 201502172293 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
1438 201502179491 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 65.4762
1439 201502181899 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
1440 201502182604 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1441 201502183266 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
1442 201502183550 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
1443 201502184353 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
1444 201502186227 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1445 201502187305 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
1446 201502188469 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 43.6508
1447 201502188492 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
1448 201502190915 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
1449 201502191213 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
1450 201502192236 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
1451 201502197023 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
1452 201502198796 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
1453 201502199280 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 41.6667
1454 201502201800 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1455 201502203403 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 43.1548
1456 201502205744 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 61.5079
1457 201502206508 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
1458 201502208581 Bahasa Arab SMA D4/S1 PNS 67.4603
1459 201502212022 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
1460 201502214290 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 43.6508
1461 201502217677 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D3 PNS 46.4286
1462 201502218114 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 66.9643
1463 201502221658 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 41.6667
1464 201502223574 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 52.381
1465 201502224268 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
1466 201502227042 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 29.7619
1467 201502227928 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 52.0833
1468 201502229339 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1469 201502231499 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 36.9048
1470 201502233657 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 31.25
1471 201502235298 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
1472 201502237064 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 67.8571
1473 201502237995 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
1474 201502247852 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 41.6667
1475 201502248441 Biologi SMA D4/S1 GTT 37.6984
1476 201502248467 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
1477 201502250302 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1478 201502251717 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
1479 201502254071 Seni Budaya SD D2 GTT 45.2381
1480 201502255736 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
1481 201502256369 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1482 201502257080 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMK D4/S1 PNS 43.1548
1483 201502258133 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
1484 201502258636 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 62.5
1485 201502265942 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 61.0119
1486 201502267640 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 53.5714
1487 201502268755 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1488 201502272142 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
1489 201502273016 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
1490 201502277442 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 41.6667
1491 201502278436 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 37.6984
1492 201502279756 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
1493 201502280588 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 38.6905
1494 201502281106 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
1495 201502282032 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
1496 201502282865 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1497 201502283227 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 65.4762
1498 201502283438 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
1499 201502283486 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 55.9524
1500 201502284045 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 29.7619
1501 201502285073 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
1502 201502286488 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 58.0357
1503 201502287231 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 50.5952
1504 201502287450 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 68.4524
1505 201502288576 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 49.1071
1506 201502294665 Ekonomi SMA D3 PNS 55.0595
1507 201502295161 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
1508 201502295285 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1509 201502295974 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 32.1429
1510 201502296126 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1511 201502296507 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D3 PNS 50
1512 201502296656 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
1513 201502297757 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D4/S1 HONOR DAER 58.3333
1514 201502300332 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 53.5714
1515 201502300475 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 66.9643
1516 201502300675 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 43.6508
1517 201502303708 Matematika SMP D4/S1 GTT 57.5397
1518 201502307185 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1519 201502307844 Matematika SMP D4/S1 GTT 35.7143
1520 201502307846 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 59.5238
1521 201502307894 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1522 201502308853 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 GTT 31.746
1523 201502309923 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 31.25
1524 201502311425 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1525 201502313601 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1526 201502315749 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 58.3333
1527 201502319541 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
1528 201502319818 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
1529 201502320360 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
1530 201502321230 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 53.5714
1531 201502321249 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 56.5476
1532 201502323059 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 41.6667
1533 201502323068 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 23.8095
1534 201502324882 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D3 GTT 53.5714
1535 201502325593 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 56.5476
1536 201502325738 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 53.5714
1537 201502331380 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
1538 201502332806 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
1539 201502332850 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
1540 201502333273 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
1541 201502333522 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 35.7143
1542 201502340270 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 78.869
1543 201502341939 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 34.5238
1544 201502342650 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 23.8095
1545 201502343374 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 47.619
1546 201502343769 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP <=SMA GTT 41.6667
1547 201502344308 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 41.6667
1548 201502346087 Akuntansi SMK D4/S1 PNS 44.0476
1549 201502348340 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 58.0357
1550 201502351358 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 59.5238
1551 201502353160 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
1552 201502354152 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 46.131
1553 201502354748 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 28.2738
1554 201502354814 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP D3 PNS 57.1429
1555 201502354985 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 59.5238
1556 201502355076 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 50.5952
1557 201502355834 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 HONOR DAER 33.3333
1558 201502356715 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
1559 201502357227 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 55.0595
1560 201502359476 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
1561 201502360197 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 49.1071
1562 201502362096 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
1563 201502363569 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 56.5476
1564 201502363718 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 61.0119
1565 201502365074 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 56.5476
1566 201502365148 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
1567 201502365802 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 40.4762
1568 201502366162 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
1569 201502367782 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
1570 201502373388 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1571 201502373562 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
1572 201502373958 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 32.1429
1573 201502375041 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 50.5952
1574 201502376670 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 GTT 46.131
1575 201502377808 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1576 201502378530 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 52.0833
1577 201502378825 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 35.7143
1578 201502378944 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
1579 201502380197 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 46.131
1580 201502381353 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 47.619
1581 201502381527 Matematika SMP D4/S1 PNS 51.5873
1582 201502382344 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 39.2857
1583 201502386439 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 26.7857
1584 201502386464 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 35.7143
1585 201502389116 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 28.2738
1586 201502389844 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 23.8095
1587 201502393503 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
1588 201502396463 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 59.5238
1589 201502399465 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 40.1786
1590 201502400234 Matematika SMP D4/S1 PNS 51.5873
1591 201502400721 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 35.7143
1592 201502401074 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 35.7143
1593 201502403252 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 55.0595
1594 201502404783 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1595 201502410231 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 66.9643
1596 201502411364 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 69.9405
1597 201502416237 Matematika SMP D4/S1 PNS 51.5873
1598 201502416265 Bahasa Inggris SMA S2 PNS 35.7143
1599 201502417188 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 51.1905
1600 201502419392 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 53.5714
1601 201502422403 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 59.5238
1602 201502422488 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 28.5714
1603 201502423983 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 38.6905
1604 201502425138 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 53.5714
1605 201502430038 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
1606 201502430618 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 55.0595
1607 201502430889 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 47.619
1608 201502431051 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
1609 201502432080 Fisika (TIK) SMK D4/S1 PNS 51.1905
1610 201502433722 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
1611 201502434805 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 34.2262
1612 201502436143 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 21.4286
1613 201502439386 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 58.0357
1614 201502439757 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1615 201502441913 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 32.1429
1616 201502442110 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 34.2262
1617 201502443940 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 80.3571
1618 201502444015 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
1619 201502444707 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 66.9643
1620 201502444985 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1621 201502446010 Fisika SMA D4/S1 PNS 45.6349
1622 201502446716 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 43.1548
1623 201502449824 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 46.131
1624 201502451563 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
1625 201502454565 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1626 201502517249 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 69.4444
1627 201502517554 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
1628 201502519190 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 51.5873
1629 201502520061 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 50.5952
1630 201502522491 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1631 201502522526 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
1632 201502522971 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 49.1071
1633 201502523257 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 34.2262
1634 201502523435 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 47.619
1635 201502523671 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
1636 201502524516 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
1637 201502524866 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 47.619
1638 201502527036 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 49.6032
1639 201502527081 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 60.7143
1640 201502528971 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 61.5079
1641 201502530188 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 PNS 60.7143
1642 201502530385 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 54.7619
1643 201502532730 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1644 201502532988 Seni Budaya SD <=SMA GTT 36.9048
1645 201502533900 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 34.5238
1646 201502533938 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1647 201502534049 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 28.5714
1648 201502534948 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
1649 201502535002 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
1650 201502535514 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
1651 201502535633 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
1652 201502536549 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
1653 201502537340 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 41.6667
1654 201502537378 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 37.2024
1655 201502537789 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
1656 201502539216 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1657 201502539338 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
1658 201502539404 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1659 201502539452 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
1660 201502540342 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 62.5
1661 201502541688 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 44.6429
1662 201502542019 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 42.8571
1663 201502542961 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
1664 201502544035 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 41.6667
1665 201502544564 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
1666 201502545086 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1667 201502545494 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 53.5714
1668 201502545685 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
1669 201502546426 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
1670 201502546543 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 PNS 37.6984
1671 201502547050 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
1672 201502547656 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 32.7381
1673 201502548156 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 40.1786
1674 201502548799 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 32.7381
1675 201502549536 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
1676 201502549557 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
1677 201502549562 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
1678 201502549712 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
1679 201502550870 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
1680 201502552808 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 32.7381
1681 201502553164 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1682 201502555529 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 38.0952
1683 201502557259 Seni Budaya Musik SMP <=SMA PNS 35.7143
1684 201502561611 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 47.619
1685 201502561991 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
1686 201502564134 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 58.3333
1687 201502566820 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 47.619
1688 201502567820 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1689 201502569550 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 37.2024
1690 201502570904 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 66.9643
1691 201502571662 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
1692 201502574275 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
1693 201502574503 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
1694 201502576023 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 37.2024
1695 201502580361 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 50
1696 201502581649 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
1697 201502583319 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
1698 201502587551 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 33.7302
1699 201502588033 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 45.6349
1700 201502589542 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 PNS 34.5238
1701 201502590479 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
1702 201502590670 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 34.2262
1703 201502591561 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 71.4286
1704 201502591871 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1705 201502593819 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 44.6429
1706 201502594232 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 73.4127
1707 201502594347 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
1708 201502594637 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 38.6905
1709 201502595184 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 49.1071
1710 201502595540 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1711 201502595937 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 25.2976
1712 201502596039 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
1713 201502596120 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 PNS 39.2857
1714 201502596205 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 26.7857
1715 201502596298 Matematika SMP D4/S1 PNS 65.4762
1716 201502596534 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 37.2024
1717 201502596864 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
1718 201502597077 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 53.5714
1719 201502597149 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 29.7619
1720 201502597534 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 32.7381
1721 201502598985 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1722 201502598994 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
1723 201502599176 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 41.6667
1724 201502599760 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
1725 201502599923 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 37.2024
1726 201502600238 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 53.5714
1727 201502600353 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 26.7857
1728 201502600471 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 52.0833
1729 201502601239 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
1730 201502601584 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
1731 201502601637 Seni Budaya SD D2 GTT 39.2857
1732 201502601645 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 28.2738
1733 201502601651 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1734 201502601786 Seni Budaya Seni Rupa SMP D4/S1 PNS 47.619
1735 201502601890 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 50.5952
1736 201502601995 Geografi SMA D4/S1 PNS 46.131
1737 201502602035 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
1738 201502602889 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
1739 201502602977 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 37.2024
1740 201502603422 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 46.4286
1741 201502603821 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 PNS 25.2976
1742 201502604014 Seni Budaya SD D4/S1 GTT 63.0952
1743 201502604374 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 PNS 67.4603
1744 201502604678 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 55.0595
1745 201502604880 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 50.5952
1746 201502605051 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
1747 201502605495 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 43.6508
1748 201502605788 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 40.1786
1749 201502605893 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 46.131
1750 201502606318 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 35.7143
1751 201502606373 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
1752 201502606599 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 29.7619
1753 201502606706 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 21.8254
1754 201502606717 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 25.2976
1755 201502606861 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 PNS 36.9048
1756 201502606902 Geografi SMA D4/S1 PNS 35.7143
1757 201502607014 Matematika SMP D4/S1 GTT 51.5873
1758 201502607025 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 49.1071
1759 201502607404 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
1760 201502608048 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 22.3214
1761 201502608608 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 51.1905
1762 201502609220 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 43.1548
1763 201502609414 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 41.6667
1764 201502609598 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
1765 201502610604 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
1766 201502611477 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 52.0833
1767 201502611735 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1768 201502611855 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
1769 201502612098 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
1770 201502612159 Seni Budaya SD D4/S1 GTT 36.9048
1771 201502612547 Matematika SMP D4/S1 PNS 55.5556
1772 201502612592 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 35.7143
1773 201502612649 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
1774 201502613315 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 29.7619
1775 201502614089 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
1776 201502614501 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 61.0119
1777 201502614978 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 62.5
1778 201502615106 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 47.619
1779 201502615111 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 62.5
1780 201502615131 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 52.381
1781 201502616108 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 50.5952
1782 201502616757 Geografi SMA D4/S1 PNS 68.4524
1783 201502616827 Matematika SMK D4/S1 PNS 52.7211
1784 201502617133 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 71.4286
1785 201502617868 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 53.5714
1786 201502618117 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 25.7937
1787 201502618624 Geografi SMA D4/S1 GTT 55.0595
1788 201502619880 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 53.5714
1789 201502620764 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK D4/S1 PNS 46.4286
1790 201502621807 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 73.4127
1791 201502622139 Teknik Gambar Bangunan SMK D4/S1 PNS 58.3333
1792 201502623946 Geografi SMA D4/S1 HONOR DAER 58.0357
1793 201502625007 Akuntansi SMK D4/S1 PNS 45.2381
1794 201502625409 Biologi SMA D4/S1 GTT 35.7143
1795 201502625429 Kimia SMA D4/S1 PNS 55.5556
1796 201502625446 Biologi SMA D4/S1 PNS 33.7302
1797 201502625474 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
1798 201502625477 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
1799 201502625505 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 GTT 51.1905
1800 201502625526 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 59.5238
1801 201502625558 Bahasa Inggris SMA D4/S1 HONOR DAER 69.4444
1802 201502625570 Guru Kelas TK TK D2 GTT 57.1429
1803 201502625575 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
1804 201502625591 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
1805 201502625608 Guru Kelas TK TK D3 GTT 48.8095
1806 201502625628 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
1807 201502625639 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 21.8254
1808 201502625655 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
1809 201502625669 Bahasa Inggris SMK D4/S1 GTT 41.6667
1810 201502625670 Geologi Pertambangan SMK D4/S1 PNS 67.8571
1811 201502625677 Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK D4/S1 GTT 51.1905
1812 201502625686 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
1813 201502625691 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 54.7619
1814 201502625704 Kimia SMA D4/S1 GTT 39.6825
1815 201502625705 Fisika SMA D4/S1 PNS 45.6349
1816 201502625706 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
1817 201502625731 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
1818 201502625732 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 48.8095
1819 201502625764 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 47.619
1820 201502625795 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1821 201502625835 Seni Budaya Musik SMK D4/S1 PNS 58.3333
1822 201502625836 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
1823 201502625891 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 51.1905
1824 201502625892 Guru Kelas TK TK D2 GTY 50
1825 201502625906 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
1826 201502625918 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTY 57.1429
1827 201502625994 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 62.5
1828 201502625995 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 56.5476
1829 201502626000 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 49.1071
1830 201502626009 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 GTT 63.4921
1831 201502626028 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
1832 201502626030 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
1833 201502626031 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
1834 201502626036 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK D4/S1 GTT 47.619
1835 201502626039 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 36.9048
1836 201502626136 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 63.4921
1837 201502626137 Matematika SMA D4/S1 GTT 53.5714
1838 201502626138 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1839 201502626157 Guru Kelas TK TK D2 GTT 59.5238
1840 201502626164 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
1841 201502626169 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 49.1071
1842 201502626195 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 39.6825
1843 201502626208 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
1844 201502626224 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 64.2857
1845 201502626247 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 46.131
1846 201502626248 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 49.1071
1847 201502626261 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 66.9643
1848 201502626262 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
1849 201502626285 Geografi SMA D4/S1 PNS 62.5
1850 201502626344 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 52.381
1851 201502626345 Guru Kelas TK TK D2 GTT 39.2857
1852 201502626363 Teknik Pemesinan SMK D4/S1 PNS 36.9048
1853 201502626376 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 73.4127
1854 201502626381 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 65.4762
1855 201502626390 Guru Kelas TK TK D2 GTT 50
1856 201502626416 Bahasa Arab SMA D4/S1 GTT 33.7302
1857 201502626421 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 52.0833
1858 201502626424 Seni Budaya Tari SMA D4/S1 PNS 65.4762
1859 201502626425 Biologi SMA D4/S1 PNS 55.5556
1860 201502626455 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
1861 201502626466 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
1862 201502626486 Fisika (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 PNS 46.131
1863 201502626489 Guru Kelas TK TK D4/S1 HONOR DAER 55.9524
1864 201502626490 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
1865 201502626522 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
1866 201502626541 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 59.5238
1867 201502626578 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 GTT 59.5238
1868 201502626590 Kimia SMA D4/S1 PNS 41.6667
1869 201502626615 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 41.6667
1870 201502626636 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
1871 201502626648 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 GTT 41.6667
1872 201502626649 Geografi SMA D4/S1 GTT 41.6667
1873 201502626658 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 39.2857
1874 201502626664 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1875 201502626675 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 47.619
1876 201502626730 Matematika SMP D4/S1 HONOR DAER 45.6349
1877 201502626777 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 57.1429
1878 201502626778 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
1879 201502626779 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 64.2857
1880 201502626789 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
1881 201502626798 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1882 201502626806 Geografi SMA D4/S1 PNS 65.4762
1883 201502626823 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 HONOR DAER 57.1429
1884 201502626824 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 77.381
1885 201502626860 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 42.8571
1886 201502626878 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 53.5714
1887 201502626879 Guru Kelas TK TK D2 GTT 42.8571
1888 201502626881 Multimedia SMK D4/S1 PNS 71.4286
1889 201502626885 Biologi (Agrobisnis) SMK D4/S1 GTT 66.6667
1890 201502626886 Bahasa Inggris SMA D4/S1 GTT 47.619
1891 201502626901 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D2 GTT 59.5238
1892 201502626910 Guru Kelas TK TK D2 GTT 59.5238
1893 201502626924 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 41.6667
1894 201502626925 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
1895 201502626926 Pemasaran SMK D3 GTT 40.4762
1896 201502626982 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 43.1548
1897 201502626992 Perbankan SMK D4/S1 GTT 52.381
1898 201502627026 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 56.5476
1899 201502627077 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTY 45.2381
1900 201502627078 IPA Terapan SMK D4/S1 GTT 42.8571
1901 201502627087 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
1902 201502627088 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 26.7857
1903 201502627093 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
1904 201502627114 Matematika SMK D4/S1 GTT 47.619
1905 201502627144 Fisika SMA D4/S1 PNS 47.619
1906 201502627178 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
1907 201502627179 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
1908 201502627181 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
1909 201502627185 Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK D4/S1 GTT 46.4286
1910 201502627191 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 61.9048
1911 201502627200 Guru Kelas TK TK D2 GTT 47.619
1912 201502627201 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 35.7143
1913 201502627207 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
1914 201502627208 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 63.0952
1915 201502627253 Sejarah Indonesia SMK D4/S1 PNS 54.7619
1916 201502627259 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 67.4603
1917 201502627260 Matematika SMK D4/S1 GTT 42.517
1918 201502627311 Guru Kelas TK TK D2 PNS 46.4286
1919 201502627349 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 62.5
1920 201502627354 Seni Budaya Teater SMK D4/S1 PNS 48.8095
1921 201502627377 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 44.6429
1922 201502627408 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 55.9524
1923 201502627424 Guru Kelas TK TK D2 GTT 57.1429
1924 201502627425 Guru Kelas TK TK D2 GTT 71.4286
1925 201502627426 Guru Kelas TK TK D2 GTT 42.8571
1926 201502627461 Guru Kelas TK TK D2 GTT 44.0476
1927 201502627465 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
1928 201502627478 Kimia (Agrobisnis) SMK D4/S1 GTT 51.1905
1929 201502627532 Guru Kelas TK TK D2 PNS 39.2857
1930 201502627544 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
1931 201502627545 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1932 201502627552 Guru Kelas TK TK D2 GTT 58.3333
1933 201502627564 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 33.3333
1934 201502627580 Fisika SMA D4/S1 PNS 41.6667
1935 201502627591 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
1936 201502627601 Bahasa Inggris SMK D4/S1 GTT 43.6508
1937 201502627613 Guru Kelas TK TK D2 GTT 41.6667
1938 201502627614 Teknik Sepeda Motor SMK D4/S1 GTT 38.0952
1939 201502627620 Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK D4/S1 GTT 48.8095
1940 201502627683 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 57.5397
1941 201502627694 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 30.9524
1942 201502627695 Guru Kelas TK TK D2 GTT 45.2381
1943 201502627711 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
1944 201502627719 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 GTT 87.3016
1945 201502627734 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
1946 201502627770 Guru Kelas TK TK D2 GTT 17.8571
1947 201502627771 Guru Kelas TK TK D2 GTT 54.7619
1948 201502627773 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
1949 201502627809 Guru Kelas TK TK D2 GTT 57.1429
1950 201502627815 Guru Kelas TK TK D2 GTT 60.7143
1951 201502627821 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
1952 201502627836 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
1953 201502627848 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 41.6667
1954 201502627851 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 22.3214
1955 201502627863 Kimia SMA D4/S1 GTT 39.6825
1956 201502627866 Guru Kelas TK TK D2 PNS 50
1957 201502627891 Bimbingan dan Konseling SMA S2 PNS 51.1905
1958 201502627910 Biologi SMA D4/S1 PNS 39.6825
1959 201502627917 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
1960 201502627938 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
1961 201502627944 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 59.5238
1962 201502627961 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 49.1071
1963 201502627981 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 40.4762
1964 201502627982 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 41.6667
1965 201502627998 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
1966 201502628028 Guru Kelas TK TK D2 HONOR DAER 36.9048
1967 201502628056 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 66.6667
1968 201502628059 Guru Kelas TK TK D3 PNS 53.5714
1969 201502628066 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 46.4286
1970 201502628080 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 32.7381
1971 201502628106 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 40.4762
1972 201502628117 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 61.5079
1973 201502628148 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
1974 201502628149 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
1975 201502628173 Teknik Sepeda Motor SMK D4/S1 GTT 36.9048
1976 201502628189 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
1977 201502628198 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 44.6429
1978 201502628202 Guru Kelas TK TK D2 GTT 57.1429
1979 201502628217 Guru Kelas TK TK D2 PNS 50
1980 201502628220 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 55.9524
1981 201502628233 Guru Kelas TK TK D2 GTT 44.0476
1982 201502628238 Fisika SMA D4/S1 PNS 41.6667
1983 201502628258 Matematika SMK D4/S1 GTT 25.5102
1984 201502628259 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK D4/S1 GTT 61.9048
1985 201502628289 Guru Kelas TK TK D2 GTT 54.7619
1986 201502628292 Geografi SMA D4/S1 GTT 40.1786
1987 201502628305 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
1988 201502628306 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
1989 201502628325 Biologi (Agrobisnis) SMK D4/S1 PNS 69.0476
1990 201502628347 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 41.6667
1991 201502628373 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
1992 201502628380 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
1993 201502628390 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 49.6032
1994 201502628400 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 55.0595
1995 201502628445 Matematika SMA D4/S1 PNS 45.6349
1996 201502628451 Guru Kelas TK TK D2 GTT 52.381
1997 201502628488 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 47.619
1998 201502628515 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
1999 201502628523 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2000 201502628531 Teknik Pengelasan SMK D4/S1 PNS 55.9524
2001 201502628532 Sosiologi SMA D3 PNS 34.5238
2002 201502628533 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 63.0952
2003 201502628534 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 60.7143
2004 201502628535 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
2005 201502628537 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 63.0952
2006 201502628595 Geografi SMA D4/S1 PNS 61.0119
2007 201502628599 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
2008 201502628600 Guru Kelas TK TK D2 GTT 42.8571
2009 201502628609 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
2010 201502628637 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 48.8095
2011 201502628644 Bahasa Inggris SMA D4/S1 GTT 37.6984
2012 201502628656 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2013 201502628738 Seni Budaya Musik SMA D4/S1 PNS 58.3333
2014 201502628740 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 44.0476
2015 201502628750 Bahasa Indonesia SMK S2 PNS 83.3333
2016 201502628752 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D3 PNS 56.5476
2017 201502628755 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 46.4286
2018 201502628756 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 60.7143
2019 201502628772 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 44.6429
2020 201502628784 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 60.7143
2021 201502628805 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2022 201502628815 Guru Kelas TK TK D2 PNS 48.8095
2023 201502628823 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 63.0952
2024 201502628846 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 45.2381
2025 201502628853 Fisika SMA D4/S1 PNS 47.619
2026 201502628855 Guru Kelas TK TK D2 PNS 55.9524
2027 201502628907 Guru Kelas TK TK D2 GTT 47.619
2028 201502628908 Guru Kelas TK TK D2 GTT 39.2857
2029 201502628915 Seni Budaya SD D2 GTT 51.1905
2030 201502628941 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 41.6667
2031 201502628946 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2032 201502628982 Matematika SMA D4/S1 PNS 55.5556
2033 201502628983 Kimia SMA D4/S1 GTT 41.6667
2034 201502629005 Matematika SMA D4/S1 GTT 67.4603
2035 201502629021 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 31.25
2036 201502629025 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
2037 201502629062 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2038 201502629063 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 46.4286
2039 201502629098 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 58.3333
2040 201502629102 Guru Kelas TK TK D2 GTT 54.7619
2041 201502629112 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
2042 201502629124 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan SMK D3 GTT 44.0476
2043 201502629135 Kimia SMA D4/S1 PNS 83.3333
2044 201502629148 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 71.4286
2045 201502629154 Guru Kelas TK TK D2 GTT 50
2046 201502629161 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 54.7619
2047 201502629177 Seni Budaya Tari SMA D4/S1 PNS 60.7143
2048 201502629228 Kimia SMA D4/S1 GTT 47.619
2049 201502629237 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
2050 201502629240 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTY 46.4286
2051 201502629267 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
2052 201502629279 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 45.2381
2053 201502629288 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 44.0476
2054 201502629300 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 40.4762
2055 201502629301 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2056 201502629310 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 66.9643
2057 201502629319 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 41.6667
2058 201502629334 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2059 201502629354 Bimbingan dan Konseling SMK D4/S1 PNS 53.5714
2060 201502629355 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 58.0357
2061 201502629369 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 61.9048
2062 201502629373 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2063 201502629381 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 39.2857
2064 201502629385 Guru Kelas TK TK D2 GTT 50
2065 201502629387 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 PNS 47.619
2066 201502629435 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 23.8095
2067 201502629442 Matematika SMA D4/S1 PNS 41.6667
2068 201502629444 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 54.7619
2069 201502629454 Geografi SMA D4/S1 PNS 63.9881
2070 201502629456 IPA Terapan SMK D4/S1 GTT 46.4286
2071 201502629458 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
2072 201502629471 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 59.5238
2073 201502629477 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 45.6349
2074 201502629506 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2075 201502629507 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2076 201502629512 Guru Kelas TK TK D2 PNS 48.8095
2077 201502629542 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
2078 201502629547 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 41.6667
2079 201502629560 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 44.0476
2080 201502629568 Biologi SMA D4/S1 PNS 67.4603
2081 201502629570 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 30.9524
2082 201502629571 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2083 201502629587 Guru Kelas TK TK D2 HONOR DAER 55.9524
2084 201502629601 Kimia SMA D4/S1 PNS 37.6984
2085 201502629603 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
2086 201502629610 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2087 201502629628 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
2088 201502629647 Guru Kelas TK TK D2 GTT 28.5714
2089 201502629649 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 53.5714
2090 201502629653 Seni Budaya SD D2 GTT 42.8571
2091 201502629685 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
2092 201502629785 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 39.6825
2093 201502629795 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
2094 201502629796 Guru Kelas TK TK <=SMA HONOR DAER 44.0476
2095 201502629818 Seni Budaya Tari SMA D4/S1 PNS 60.7143
2096 201502629873 Bahasa Arab SMA D4/S1 PNS 69.4444
2097 201502629886 Biologi SMA D4/S1 PNS 41.6667
2098 201502629887 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 71.4286
2099 201502629890 Ekonomi SMA D3 PNS 56.5476
2100 201502629950 Guru Kelas TK TK D2 HONOR DAER 53.5714
2101 201502629961 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 69.4444
2102 201502629991 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
2103 201502630002 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
2104 201502630026 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 40.4762
2105 201502630032 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2106 201502630075 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTY 44.0476
2107 201502630086 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 58.3333
2108 201502630111 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
2109 201502630133 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
2110 201502630149 Guru Kelas TK TK D2 GTT 57.1429
2111 201502630175 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 60.7143
2112 201502630222 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 53.5714
2113 201502630283 Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK D4/S1 PNS 52.381
2114 201502630287 Seni Budaya SD D4/S1 GTT 48.8095
2115 201502630332 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 55.5556
2116 201502630335 Guru Kelas TK TK D2 GTY 69.0476
2117 201502630424 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 40.4762
2118 201502630470 Guru Kelas TK TK D2 GTT 54.7619
2119 201502630476 Guru Kelas TK TK D2 HONOR DAER 42.8571
2120 201502630512 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 34.2262
2121 201502630513 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D4/S1 PNS 73.8095
2122 201502630523 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
2123 201502630538 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
2124 201502630541 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 47.619
2125 201502630580 Guru Kelas TK TK D2 GTT 58.3333
2126 201502630581 Guru Kelas TK TK D2 GTY 48.8095
2127 201502630618 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 47.619
2128 201502630619 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 58.3333
2129 201502630635 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2130 201502630651 Matematika SMA D4/S1 PNS 65.4762
2131 201502630669 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 55.9524
2132 201502630690 Matematika SMA D4/S1 PNS 63.4921
2133 201502630698 Matematika SMA D4/S1 GTT 39.6825
2134 201502630699 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 41.6667
2135 201502630700 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
2136 201502630704 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 34.2262
2137 201502630706 Guru Kelas TK TK D2 GTT 67.8571
2138 201502630785 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 53.5714
2139 201502630797 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 49.1071
2140 201502630820 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2141 201502630828 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
2142 201502630861 Matematika SMK D4/S1 PNS 54.4218
2143 201502630905 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
2144 201502630966 Guru Kelas TK TK D2 GTT 42.8571
2145 201502630977 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 71.4286
2146 201502630981 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
2147 201502630985 Seni Budaya SD D2 GTT 52.381
2148 201502630999 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
2149 201502631013 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
2150 201502631024 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 48.8095
2151 201502631033 Guru Kelas TK TK D2 PNS 63.0952
2152 201502631058 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2153 201502631061 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
2154 201502631090 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 29.7619
2155 201502631091 Guru Kelas TK TK D2 GTT 58.3333
2156 201502631116 Guru Kelas TK TK D2 GTT 35.7143
2157 201502631117 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 45.2381
2158 201502631122 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2159 201502631138 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 38.6905
2160 201502631164 Matematika SMA D4/S1 PNS 61.5079
2161 201502631180 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 52.381
2162 201502631184 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 25.2976
2163 201502631199 Guru Kelas TK TK D2 GTT 52.381
2164 201502631259 Guru Kelas TK TK D2 PNS 46.4286
2165 201502631267 Seni Budaya SD D2 GTT 51.1905
2166 201502631295 Guru Kelas TK TK D2 GTY 67.8571
2167 201502631296 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2168 201502631307 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 52.381
2169 201502631348 Guru Kelas TK TK D4/S1 HONOR DAER 50
2170 201502631371 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
2171 201502631372 Guru Kelas TK TK D2 GTT 52.381
2172 201502631381 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 71.4286
2173 201502631383 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 51.1905
2174 201502631401 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 61.0119
2175 201502631410 Teknik Sepeda Motor SMK D4/S1 GTY 50
2176 201502631442 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2177 201502631470 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 27.381
2178 201502631616 Guru Kelas TK TK D2 GTT 40.4762
2179 201502631617 Guru Kelas TK TK D3 GTT 48.8095
2180 201502631620 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 42.8571
2181 201502638156 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 44.6429
2182 201502638157 Fisika SMA D4/S1 PNS 45.6349
2183 201502638173 Seni Budaya Musik SMK D3 PNS 40.4762
2184 201502638191 Guru Kelas TK TK D2 GTT 35.7143
2185 201502638208 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 60.7143
2186 201502638238 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
2187 201502638252 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 26.7857
2188 201502638256 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 45.2381
2189 201502638284 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 58.0357
2190 201502638303 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 39.2857
2191 201502638309 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
2192 201502638415 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 61.9048
2193 201502638462 Guru Kelas TK TK D2 GTT 59.5238
2194 201502638479 Guru Kelas TK TK D2 GTT 59.5238
2195 201502638510 Guru Kelas TK TK D2 GTT 55.9524
2196 201502638521 Guru Kelas TK TK D2 GTT 52.381
2197 201502638522 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 50
2198 201502638538 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 44.0476
2199 201502638576 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 41.6667
2200 201502638644 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 65.4762
2201 201502638694 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 63.0952
2202 201502638706 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTY 52.381
2203 201502638791 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 59.5238
2204 201502638919 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 35.7143
2205 201502638982 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 58.0357
2206 201502639014 Guru Kelas TK TK D2 PNS 59.5238
2207 201502639015 Guru Kelas TK TK D2 GTT 72.619
2208 201502639195 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 47.619
2209 201502639223 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
2210 201502639231 Guru Kelas TK TK D2 GTT 36.9048
2211 201502639271 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 50.5952
2212 201502639296 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 34.2262
2213 201502639348 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
2214 201502639406 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 51.1905
2215 201502639475 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 57.1429
2216 201502639645 Guru Kelas TK TK D2 GTT 60.7143
2217 201502639930 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
2218 201502639948 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
2219 201502639953 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 53.5714
2220 201502642367 Bahasa Inggris SMA D4/S1 PNS 89.2857
2221 201502645275 Akuntansi SMK D4/S1 PNS 57.1429
2222 201502646524 Bahasa Inggris SMA S2 PNS 83.3333
2223 201502657658 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 77.381
2224 201502669275 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 39.2857
2225 201502675445 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 61.9048
2226 201502677168 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 44.6429
2227 201502679361 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 32.1429
2228 201502684411 Kimia SMA D4/S1 GTY 55.5556
2229 201502684412 Budidaya Perikanan SMK D4/S1 PNS 57.1429
2230 201502684423 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 53.5714
2231 201502684460 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2232 201502684478 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D3 HONOR DAER 40.4762
2233 201502684480 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2234 201502684491 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 58.3333
2235 201502684518 Guru Kelas TK TK D2 PNS 44.0476
2236 201502684611 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 32.7381
2237 201502684650 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2238 201502695472 Guru Kelas TK TK D2 PNS 48.8095
2239 201502704769 Guru Kelas TK TK D2 HONOR DAER 48.8095
2240 201502704776 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 56.5476
2241 201502705339 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2242 201502707025 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2243 201502708744 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 56.5476
2244 201502710506 Guru Kelas TK TK D2 PNS 40.4762
2245 201502713079 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2246 201502713189 Guru Kelas TK TK D2 PNS 61.9048
2247 201502713478 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 HONOR DAER 50.5952
2248 201502713652 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
2249 201502714097 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
2250 201502714893 Guru Kelas TK TK D2 GTT 48.8095
2251 201502716362 Guru Kelas TK TK D2 PNS 57.1429
2252 201502717053 Pemasaran SMK D4/S1 GTT 46.4286
2253 201502718044 Guru Kelas TK TK D2 GTT 53.5714
2254 201502718814 Kimia (Perikanan dan Kelautan) SMK D4/S1 GTT 57.1429
2255 201502720841 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 46.131
2256 201502721329 Guru Kelas TK TK D2 PNS 27.381
2257 201502721628 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 41.6667
2258 201502722456 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 55.0595
2259 201502723678 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 63.0952
2260 201502731047 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 35.7143
2261 201502731435 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 54.7619
2262 201502732108 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 29.7619
2263 201502732140 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2264 201502732194 Guru Kelas TK TK D2 GTT 61.9048
2265 201502733969 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 29.7619
2266 201502734404 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 43.1548
2267 201502738343 Guru Kelas TK TK D2 GTT 46.4286
2268 201502738369 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2269 201502738375 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 44.0476
2270 201502738381 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 32.1429
2271 201502738397 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2272 201502738417 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2273 201502746326 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 55.9524
2274 201502747105 Seni Budaya SD D2 HONOR DAER 59.5238
2275 201502749892 Guru Kelas TK TK D2 GTT 59.5238
2276 201502751307 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
2277 201502752909 Guru Kelas TK TK D2 PNS 33.3333
2278 201502755575 Guru Kelas TK TK D2 GTT 63.0952
2279 201502757720 Guru Kelas TK TK D2 PNS 48.8095
2280 201502758629 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2281 201502758665 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2282 201502759162 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
2283 201502759640 Guru Kelas TK TK D2 GTT 63.0952
2284 201502759650 Guru Kelas TK TK D2 GTY 48.8095
2285 201502762076 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 54.7619
2286 201502762232 Teknik Otomasi Industri SMK D4/S1 GTT 39.2857
2287 201502763954 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2288 201502769069 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 61.9048
2289 201502770603 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 52.381
2290 201502770610 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 45.2381
2291 201502771146 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 40.1786
2292 201502771465 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 40.1786
2293 201502771889 Guru Kelas TK TK D2 GTT 50
2294 201502771898 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 26.7857
2295 201502771927 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 41.6667
2296 201502771958 Guru Kelas TK TK D2 GTT 45.2381
2297 201502772020 Guru Kelas TK TK D2 PNS 54.7619
2298 201502779357 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 52.0833
2299 201502779848 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 41.6667
2300 201502779925 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 47.619
2301 201502780404 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 58.3333
2302 201502780811 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2303 201502781562 Guru Kelas TK TK D2 GTT 55.9524
2304 201502781567 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 34.2262
2305 201502781579 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 51.5873
2306 201502781583 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
2307 201502781684 Kimia SMA D4/S1 GTT 71.4286
2308 201502786527 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan SMK D4/S1 PNS 55.9524
2309 201502786528 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 43.1548
2310 201502786529 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2311 201502786537 Guru Kelas TK TK D2 GTT 47.619
2312 201502786544 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 50.5952
2313 201502786545 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 53.5714
2314 201502786550 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
2315 201502786568 Guru Kelas TK TK D2 PNS 61.9048
2316 201502786598 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 69.9405
2317 201502786690 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 51.1905
2318 201502786699 Guru Kelas TK TK D2 GTT 50
2319 201502792298 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 41.6667
2320 201502794267 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2321 201502794731 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 48.8095
2322 201502794922 Guru Kelas TK TK D1 GTY 66.6667
2323 201502796018 Fisika SMA D4/S1 PNS 61.5079
2324 201502796126 Kewirausahaan SMK D3 GTT 71.4286
2325 201502796127 Matematika SMK D4/S1 PNS 37.415
2326 201502796129 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 46.4286
2327 201502796144 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 46.131
2328 201502796147 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2329 201502796153 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
2330 201502796188 Guru Kelas TK TK D2 GTT 47.619
2331 201502796199 Guru Kelas TK TK D2 GTT 63.0952
2332 201502796203 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 31.25
2333 201502796253 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 38.6905
2334 201502796257 Guru Kelas TK TK D2 GTT 60.7143
2335 201502796303 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2336 201502796338 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 56.5476
2337 201502796386 Guru Kelas TK TK D2 GTT 64.2857
2338 201502804621 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
2339 201502804693 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2340 201502805169 Biologi SMA D4/S1 GTT 25.7937
2341 201502805995 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 52.0833
2342 201502806074 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 65.4762
2343 201502806099 Guru Kelas TK TK D2 GTT 34.5238
2344 201502806105 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 29.7619
2345 201502810648 Guru Kelas TK TK D2 PNS 46.4286
2346 201502811910 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 PNS 49.1071
2347 201502813748 Guru Kelas TK TK D2 GTT 60.7143
2348 201502813954 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 60.7143
2349 201502814654 Bahasa Indonesia SMK D4/S1 PNS 43.6508
2350 201502815503 Fisika (Perikanan dan Kelautan) SMK D4/S1 PNS 34.5238
2351 201502815539 Guru Kelas TK TK D2 GTT 47.619
2352 201502815551 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 30.9524
2353 201502815609 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
2354 201502815683 Fisika (Teknologi dan Rekayasa) SMK D4/S1 PNS 52.0833
2355 201502815686 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 47.619
2356 201502815767 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2357 201502823310 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 63.0952
2358 201502823792 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 57.1429
2359 201502828466 Seni Budaya SD D2 HONOR DAER 64.2857
2360 201502828714 Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK D4/S1 GTT 57.1429
2361 201502829046 Guru Kelas TK TK D2 GTT 58.3333
2362 201502829552 Guru Kelas TK TK D2 GTT 40.4762
2363 201502829763 Guru Kelas TK TK D2 GTT 46.4286
2364 201502830650 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 64.2857
2365 201502830684 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 53.5714
2366 201502830685 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 35.7143
2367 201502830694 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2368 201502830698 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 40.4762
2369 201502830717 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 PNS 44.0476
2370 201502830727 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
2371 201502830755 Kimia SMA D4/S1 PNS 51.5873
2372 201502830758 Biologi SMA D4/S1 GTT 45.6349
2373 201502831524 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 47.619
2374 201502832133 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2375 201502833046 Bahasa Inggris SMK D4/S1 PNS 77.381
2376 201502833099 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 HONOR DAER 44.6429
2377 201502833165 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 67.8571
2378 201502833170 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D2 GTT 40.1786
2379 201502833190 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 53.5714
2380 201502833212 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
2381 201502833236 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 47.619
2382 201502833243 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 54.7619
2383 201502833354 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
2384 201502840991 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 53.5714
2385 201502842731 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 19.3452
2386 201502842840 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 54.7619
2387 201502842850 Guru Kelas TK TK D4/S1 GTT 46.4286
2388 201502842855 Guru Kelas TK TK D1 GTT 53.5714
2389 201502847207 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 46.4286
2390 201502847293 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 44.0476
2391 201502848750 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 50
2392 201502849724 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 48.8095
2393 201502850883 Guru Kelas TK TK D2 GTT 51.1905
2394 201502850949 Fisika SMA D4/S1 HONOR DAER 41.6667
2395 201502852203 Guru Kelas TK TK D2 GTT 54.7619
2396 201502852208 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 29.7619
2397 201502852216 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 35.7143
2398 201502852243 Biologi (Perikanan dan Kelautan) SMK D4/S1 GTT 64.2857
2399 201502852259 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2400 201502852281 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 HONOR DAER 43.6508
2401 201502852308 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2402 201502852309 Guru Kelas TK TK D2 GTT 60.7143
2403 201502852310 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 48.8095
2404 201502852311 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 55.9524
2405 201502852315 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 46.4286
2406 201502852347 Guru Kelas TK TK D4/S1 PNS 61.9048
2407 201502852380 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2408 201502861774 Biologi SMA <=SMA GTT 41.6667
2409 201502861775 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 41.6667
2410 201502861777 Kimia SMA <=SMA GTT 43.6508
2411 201502861778 Fisika SMA <=SMA GTT 53.5714
2412 201502861779 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA <=SMA GTT 28.2738
2413 201502861786 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2414 201502861787 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2415 201502861788 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2416 201502861809 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 49.1071
2417 201502861810 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 37.6984
2418 201502861811 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK <=SMA GTT 46.4286
2419 201502861812 Seni Budaya Musik SMK <=SMA GTT 66.6667
2420 201502861813 Bahasa Inggris SMK <=SMA GTT 17.8571
2421 201502861814 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK <=SMA GTT 51.1905
2422 201502861815 Matematika SMK <=SMA GTT 34.0136
2423 201502861817 Biologi (Perikanan dan Kelautan) SMK <=SMA GTT 47.619
2424 201502861837 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 45.6349
2425 201502861838 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK <=SMA GTT 41.6667
2426 201502861839 Biologi (Agrobisnis) SMK <=SMA GTT 60.7143
2427 201502861840 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMK <=SMA GTT 55.0595
2428 201502861841 Matematika SMK <=SMA GTT 37.415
2429 201502861842 Matematika SMK <=SMA GTT 30.6122
2430 201502861843 Sejarah Indonesia SMK <=SMA GTT 30.9524
2431 201502861909 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 48.8095
2432 201502861910 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 60.7143
2433 201502861911 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 66.6667
2434 201502861912 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 51.1905
2435 201502861913 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 48.8095
2436 201502861914 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 53.5714
2437 201502861979 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 23.8095
2438 201502862037 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 41.6667
2439 201502862038 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2440 201502862040 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2441 201502862041 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 59.5238
2442 201502862344 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2443 201502862369 Ekonomi SMA <=SMA GTT 53.5714
2444 201502862370 Fisika SMA <=SMA GTT 39.6825
2445 201502862371 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 57.5397
2446 201502862372 Fisika SMA <=SMA GTT 41.6667
2447 201502862373 Geografi SMA <=SMA GTT 44.6429
2448 201502862375 Kimia SMA <=SMA GTT 47.619
2449 201502862376 Fisika SMA <=SMA GTT 27.7778
2450 201502862399 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2451 201502862400 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 33.3333
2452 201502862401 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2453 201502862402 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2454 201502862403 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2455 201502862429 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 61.9048
2456 201502862430 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 35.7143
2457 201502862431 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 63.0952
2458 201502862432 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2459 201502862485 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 53.5714
2460 201502862486 Matematika SMP <=SMA GTT 65.4762
2461 201502862487 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 47.619
2462 201502862488 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 55.5556
2463 201502862489 Matematika SMP <=SMA GTT 43.6508
2464 201502862490 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 41.6667
2465 201502862491 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMK <=SMA GTT 53.5714
2466 201502862492 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 37.6984
2467 201502862493 Bahasa Inggris SMK <=SMA GTT 39.6825
2468 201502862577 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2469 201502862578 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2470 201502862579 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2471 201502862707 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2472 201502862708 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2473 201502862709 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2474 201502862710 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
2475 201502862945 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 33.7302
2476 201502862949 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 63.4921
2477 201502862983 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 53.5714
2478 201502862984 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 59.5238
2479 201502862985 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 53.5714
2480 201502862986 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 83.3333
2481 201502862987 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 54.7619
2482 201502863146 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 39.2857
2483 201502863147 Bahasa Inggris SMA <=SMA HONOR DAER 69.4444
2484 201502863148 Matematika SMA <=SMA GTY 45.6349
2485 201502863149 Matematika SMK <=SMA GTT 40.8163
2486 201502863151 Fisika (TIK) SMK <=SMA GTT 48.8095
2487 201502863152 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP <=SMA GTT 39.2857
2488 201502863154 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 29.7619
2489 201502863155 Kewirausahaan SMK <=SMA GTT 50
2490 201502863244 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2491 201502863245 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
2492 201502863246 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 35.7143
2493 201502863247 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 37.2024
2494 201502863248 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2495 201502863251 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 58.0357
2496 201502863256 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 69.9405
2497 201502863363 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 46.4286
2498 201502863364 Ekonomi SMA <=SMA GTT 52.0833
2499 201502863365 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA <=SMA GTT 43.1548
2500 201502863366 Fisika SMA <=SMA GTT 33.7302
2501 201502863367 Matematika SMA <=SMA GTT 39.6825
2502 201502863368 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA <=SMA GTT 55.9524
2503 201502863370 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 57.5397
2504 201502863371 Ekonomi SMA <=SMA GTT 34.2262
2505 201502863372 Matematika SMK <=SMA GTT 54.4218
2506 201502863806 Teknik Kendaraan Ringan SMK <=SMA PNS 48.8095
2507 201502863807 Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK <=SMA GTT 35.7143
2508 201502863808 Teknik Kendaraan Ringan SMK <=SMA GTT 52.381
2509 201502863810 Matematika SMK <=SMA GTT 39.1156
2510 201502864093 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2511 201502864095 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2512 201502864096 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2513 201502864097 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 32.7381
2514 201502864098 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 47.619
2515 201502864437 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 38.0952
2516 201502864438 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2517 201502864439 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 69.0476
2518 201502864947 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2519 201502864948 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 41.6667
2520 201502864949 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2521 201502865063 Biologi SMA <=SMA GTT 33.7302
2522 201502865064 Fisika SMA <=SMA GTT 51.5873
2523 201502865065 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 42.8571
2524 201502865066 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 29.7619
2525 201502865067 Biologi SMA <=SMA GTT 39.6825
2526 201502865069 Matematika SMA <=SMA GTY 37.6984
2527 201502865070 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 39.2857
2528 201502865073 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA <=SMA GTT 43.1548
2529 201502865074 Seni Budaya Musik SMA <=SMA GTT 51.1905
2530 201502865075 Sosiologi SMA <=SMA GTT 47.619
2531 201502865076 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 51.5873
2532 201502865077 Geografi SMA <=SMA GTT 71.4286
2533 201502865079 Seni Budaya Tari SMA <=SMA GTT 55.9524
2534 201502865081 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA <=SMA GTT 58.0357
2535 201502865082 Geografi SMA <=SMA GTT 38.6905
2536 201502865083 Sosiologi SMA <=SMA GTT 41.6667
2537 201502865084 Ekonomi SMA <=SMA GTT 63.9881
2538 201502865085 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 52.381
2539 201502865086 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 59.5238
2540 201502865089 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA <=SMA GTT 50.5952
2541 201502865091 Geografi SMA <=SMA GTT 71.4286
2542 201502865092 Seni Budaya Musik SMA <=SMA GTT 46.4286
2543 201502865094 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 71.4286
2544 201502865095 Matematika SMA <=SMA GTT 69.4444
2545 201502865096 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 57.5397
2546 201502865097 Kewirausahaan SMA <=SMA GTT 54.7619
2547 201502865099 Sosiologi SMA <=SMA GTT 40.4762
2548 201502865100 Fisika SMA <=SMA GTT 31.746
2549 201502865101 Seni Budaya SD <=SMA GTT 46.4286
2550 201502865104 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 44.6429
2551 201502865105 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 38.6905
2552 201502865106 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 29.7619
2553 201502865108 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 23.8095
2554 201502865352 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 33.3333
2555 201502865353 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 67.8571
2556 201502865631 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 58.3333
2557 201502865786 Bahasa Inggris SMA <=SMA PNS 85.3175
2558 201502865790 Fisika SMA <=SMA GTT 31.746
2559 201502865852 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2560 201502865853 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2561 201502865854 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2562 201502865880 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan SMK <=SMA GTT 48.8095
2563 201502865881 Matematika SMK <=SMA GTT 34.0136
2564 201502865882 Fisika (TIK) SMK <=SMA GTT 45.2381
2565 201502865883 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 31.746
2566 201502865884 Bahasa Inggris SMK <=SMA GTT 49.6032
2567 201502865885 Bimbingan dan Konseling SMK <=SMA GTT 51.1905
2568 201502865944 Matematika SMP <=SMA GTT 65.4762
2569 201502866339 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 41.6667
2570 201502866340 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 41.6667
2571 201502866353 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 38.0952
2572 201502866354 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2573 201502866355 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 57.1429
2574 201502866422 Matematika SMP <=SMA GTT 37.6984
2575 201502866424 Jasa Boga SMK <=SMA GTT 42.8571
2576 201502866425 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 35.7143
2577 201502866427 Matematika SMP <=SMA GTT 41.6667
2578 201502866428 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 33.7302
2579 201502866430 Fisika SMA <=SMA GTT 39.6825
2580 201502866431 Matematika SMA <=SMA GTT 45.6349
2581 201502866432 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 49.6032
2582 201502866433 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 41.6667
2583 201502866434 Matematika SMA <=SMA GTT 59.5238
2584 201502866437 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 84.8214
2585 201502866438 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 63.9881
2586 201502866675 Matematika SMP <=SMA GTT 35.7143
2587 201502866676 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 43.6508
2588 201502866677 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP <=SMA GTT 38.0952
2589 201502866682 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 59.5238
2590 201502866683 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 69.9405
2591 201502866846 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 55.5556
2592 201502866848 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 57.5397
2593 201502866850 Biologi SMA <=SMA HONOR DAER 69.4444
2594 201502866852 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2595 201502867139 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 49.1071
2596 201502867220 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 51.5873
2597 201502867221 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) SMK <=SMA GTT 38.0952
2598 201502867222 Teknik Pengelasan SMK <=SMA GTT 44.0476
2599 201502867223 Matematika SMK <=SMA GTT 25.5102
2600 201502867225 Matematika SMP <=SMA GTT 69.4444
2601 201502867227 Biologi SMA <=SMA GTT 51.5873
2602 201502867228 Biologi SMA <=SMA PNS 57.5397
2603 201502867229 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 27.7778
2604 201502867230 Matematika SMA <=SMA GTT 41.6667
2605 201502867231 Bahasa Arab SMA <=SMA GTT 31.746
2606 201502867232 Matematika SMA <=SMA PNS 73.4127
2607 201502867233 Matematika SMA <=SMA GTT 49.6032
2608 201502867234 Matematika SMA <=SMA GTT 27.7778
2609 201502867236 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 41.6667
2610 201502867237 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 75.3968
2611 201502867238 Kimia SMA <=SMA GTT 53.5714
2612 201502867347 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2613 201502867348 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 62.5
2614 201502867821 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 45.6349
2615 201502868686 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 39.2857
2616 201502868687 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 40.4762
2617 201502868688 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 66.6667
2618 201502868689 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 48.8095
2619 201502868691 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 59.5238
2620 201502868692 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2621 201502868693 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2622 201502870957 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2623 201502870958 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2624 201502870959 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 55.9524
2625 201502871469 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 57.1429
2626 201502872359 Ekonomi SMA <=SMA GTT 61.0119
2627 201502872360 Ekonomi SMA <=SMA GTT 44.6429
2628 201502872361 Geografi SMA <=SMA GTT 34.2262
2629 201502872362 Biologi SMA <=SMA GTT 37.6984
2630 201502872363 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 57.5397
2631 201502872364 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 44.0476
2632 201502872366 Seni Budaya Tari SMA <=SMA GTT 82.1429
2633 201502872367 Fisika SMA <=SMA GTT 47.619
2634 201502872368 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 55.5556
2635 201502872369 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 53.5714
2636 201502872370 Bahasa Arab SMA <=SMA GTT 49.6032
2637 201502872372 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 49.1071
2638 201502872373 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2639 201502872374 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 52.0833
2640 201502872477 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 38.6905
2641 201502872480 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
2642 201502872482 Matematika SMP <=SMA GTT 71.4286
2643 201502872746 Biologi SMA <=SMA GTY 41.6667
2644 201502872748 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 37.6984
2645 201502872750 Matematika SMA <=SMA GTY 33.7302
2646 201502872751 Perbankan SMK <=SMA GTT 40.4762
2647 201502872753 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 51.5873
2648 201502872884 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 63.4921
2649 201502873349 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
2650 201502873354 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 33.7302
2651 201502873356 Seni Budaya SD <=SMA GTT 55.9524
2652 201502873357 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 47.619
2653 201502873359 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 43.6508
2654 201502873360 Matematika SMP <=SMA GTT 59.5238
2655 201502873361 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 43.6508
2656 201502873362 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 47.619
2657 201502875112 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2658 201502875114 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2659 201502875120 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2660 201502875540 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2661 201502875542 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2662 201502875543 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2663 201502875544 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 59.5238
2664 201502875545 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 61.9048
2665 201502875546 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 58.3333
2666 201502875811 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 57.5397
2667 201502875813 Matematika SMP <=SMA GTT 59.5238
2668 201502875818 Matematika SMP <=SMA GTT 67.4603
2669 201502875821 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 42.8571
2670 201502875826 Teknik Gambar Mesin SMK <=SMA GTT 52.381
2671 201502875827 Multimedia SMK <=SMA PNS 66.6667
2672 201502875828 IPA Terapan SMK <=SMA GTT 46.4286
2673 201502875829 Matematika SMK <=SMA GTT 40.8163
2674 201502875831 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) SMK <=SMA GTT 57.1429
2675 201502875936 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
2676 201502876734 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2677 201502876737 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 41.6667
2678 201502877349 Bahasa Arab SMA <=SMA GTT 57.5397
2679 201502877350 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA <=SMA GTT 53.5714
2680 201502877351 Biologi SMA <=SMA GTT 37.6984
2681 201502877352 Bahasa Arab SMA <=SMA GTT 45.6349
2682 201502877355 Bahasa Jepang SMA <=SMA PNS 65.4762
2683 201502877356 Geografi SMA <=SMA HONOR DAER 93.75
2684 201502877357 Matematika SMA <=SMA GTT 41.6667
2685 201502877358 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA PNS 71.4286
2686 201502877360 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 30.9524
2687 201502877363 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2688 201502877842 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 49.6032
2689 201502877843 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 61.0119
2690 201502877845 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 53.5714
2691 201502877847 Seni Budaya SD <=SMA GTT 40.4762
2692 201502878178 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2693 201502878179 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2694 201502878582 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
2695 201502878583 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2696 201502878584 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
2697 201502878585 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 34.5238
2698 201502878587 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
2699 201502878713 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2700 201502878714 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2701 201502878715 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
2702 201502878716 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 52.0833
2703 201502878718 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2704 201502878719 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2705 201502878720 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
2706 201502878721 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2707 201502878727 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
2708 201502878969 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2709 201502878970 Seni Budaya SD <=SMA GTT 26.1905
2710 201502878971 Seni Budaya SD <=SMA GTT 33.3333
2711 201502878972 Seni Budaya SD <=SMA GTT 46.4286
2712 201502878973 Seni Budaya SD <=SMA GTT 40.4762
2713 201502878974 Seni Budaya SD <=SMA GTT 34.5238
2714 201502880881 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2715 201502880882 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2716 201502880883 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2717 201502882249 Geografi SMA <=SMA GTT 74.4048
2718 201502882413 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2719 201502882475 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2720 201502882476 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2721 201502882478 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2722 201502882479 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2723 201502882480 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2724 201502882718 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2725 201502882720 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 40.4762
2726 201502882721 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 69.0476
2727 201502882722 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2728 201502882723 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 55.9524
2729 201502882724 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 29.7619
2730 201502882725 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2731 201502882726 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2732 201502885444 Guru Kelas TK TK <=SMA PNS 47.619
2733 201502885547 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2734 201502885548 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
2735 201502886835 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2736 201502890626 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 38.0952
2737 201502890627 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 32.1429
2738 201502890628 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 32.1429
2739 201502890629 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 32.1429
2740 201502890630 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2741 201502893013 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 21.8254
2742 201502893014 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 25.7937
2743 201502893015 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP <=SMA GTT 48.8095
2744 201502893016 Matematika SMP <=SMA GTT 27.7778
2745 201502893018 Geografi SMA <=SMA PNS 40.1786
2746 201502893019 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 35.7143
2747 201502893311 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 39.2857
2748 201502894739 Seni Budaya Musik SMA <=SMA GTT 48.8095
2749 201502894740 Ekonomi SMA <=SMA PNS 49.1071
2750 201502894744 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 31.746
2751 201502894745 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 55.5556
2752 201502894746 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 47.619
2753 201502894747 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 33.7302
2754 201502894748 Biologi SMA <=SMA GTT 35.7143
2755 201502894749 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 48.8095
2756 201502894750 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 47.619
2757 201502894753 Matematika SMA <=SMA GTT 43.6508
2758 201502894754 Matematika SMA <=SMA GTT 35.7143
2759 201502894755 Biologi SMA <=SMA GTT 49.6032
2760 201502894756 Fisika SMA <=SMA GTT 39.6825
2761 201502894758 Biologi SMA <=SMA GTT 41.6667
2762 201502894759 Kimia SMA <=SMA GTT 31.746
2763 201502895023 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 60.7143
2764 201502895024 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2765 201502895025 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2766 201502895026 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2767 201502895029 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 58.3333
2768 201502895428 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2769 201502895429 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2770 201502895430 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 51.1905
2771 201502895788 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 59.5238
2772 201502895790 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 47.619
2773 201502895791 Biologi SMA <=SMA GTT 39.6825
2774 201502895911 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 39.2857
2775 201502895912 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2776 201502896402 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 60.7143
2777 201502896407 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2778 201502896408 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2779 201502897525 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2780 201502897526 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 54.7619
2781 201502899426 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2782 201502899428 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
2783 201502900464 Seni Budaya Tari SMA <=SMA GTT 64.2857
2784 201502900466 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 57.5397
2785 201502900467 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 44.0476
2786 201502900468 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 55.9524
2787 201502900469 Fisika SMA <=SMA GTT 35.7143
2788 201502903167 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 53.5714
2789 201502906107 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2790 201502906113 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 35.7143
2791 201502906115 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 55.5556
2792 201502906117 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 45.6349
2793 201502906118 Seni Budaya SD <=SMA GTT 52.381
2794 201502906120 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 29.7619
2795 201502906122 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 45.6349
2796 201502908080 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 44.0476
2797 201502908081 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 46.4286
2798 201502908082 Guru Kelas TK TK <=SMA GTY 45.2381
2799 201502909488 Matematika SMP <=SMA HONOR DAER 49.6032
2800 201502909490 Matematika SMP <=SMA GTT 49.6032
2801 201502909493 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 53.5714
2802 201502909494 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 38.0952
2803 201502909495 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA HONOR DAER 38.0952
2804 201502909496 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2805 201502909500 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
2806 201502909501 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2807 201502909502 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 31.25
2808 201502909503 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2809 201502912100 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2810 201502912101 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 59.5238
2811 201502912102 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2812 201502912103 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 27.381
2813 201502912104 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 30.9524
2814 201502913331 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 59.5238
2815 201502913333 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 55.9524
2816 201502913793 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2817 201502913794 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2818 201502913795 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2819 201502913796 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
2820 201502913797 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2821 201502913798 Seni Budaya SD <=SMA GTT 47.619
2822 201502913799 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2823 201502914405 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
2824 201502914407 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2825 201502914408 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 52.0833
2826 201502914409 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2827 201502914410 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 53.5714
2828 201502915824 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 61.9048
2829 201502917594 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2830 201502917596 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2831 201502917597 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 61.0119
2832 201502917598 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2833 201502917599 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 63.9881
2834 201502917716 Matematika SMP <=SMA GTT 39.6825
2835 201502917717 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 47.619
2836 201502917718 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 39.6825
2837 201502917724 Ekonomi SMA <=SMA PNS 49.1071
2838 201502917726 Biologi SMA <=SMA GTT 33.7302
2839 201502917728 Matematika SMA <=SMA GTY 23.8095
2840 201502917729 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTY 41.6667
2841 201502917730 Ekonomi SMA <=SMA GTT 37.2024
2842 201502917731 Kimia SMA <=SMA GTT 43.6508
2843 201502921456 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 67.4603
2844 201502921458 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 63.4921
2845 201502921459 Geografi SMA <=SMA GTT 58.0357
2846 201502921460 Kimia SMA <=SMA GTT 53.5714
2847 201502921461 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 51.1905
2848 201502921462 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 61.0119
2849 201502921464 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2850 201502921465 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2851 201502921466 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 29.7619
2852 201502921468 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 34.2262
2853 201502922268 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 29.7619
2854 201502922270 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 26.7857
2855 201502922277 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
2856 201502924974 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 42.8571
2857 201502926936 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 41.6667
2858 201502926937 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
2859 201502927274 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 41.6667
2860 201502927276 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 39.6825
2861 201502927277 Bahasa Indonesia SMK <=SMA GTT 53.5714
2862 201502927279 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA <=SMA GTT 27.381
2863 201502927282 Fisika SMA <=SMA GTT 59.5238
2864 201502927283 Matematika SMA <=SMA GTT 27.7778
2865 201502927284 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 45.6349
2866 201502927286 Geografi SMA <=SMA GTT 35.7143
2867 201502927287 Biologi SMA <=SMA GTT 39.6825
2868 201502927288 Sosiologi SMA <=SMA GTT 38.0952
2869 201502927289 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 51.5873
2870 201502927290 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 61.0119
2871 201502927291 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2872 201502927296 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2873 201502927297 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2874 201502927299 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 58.0357
2875 201502927300 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2876 201502927301 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 47.619
2877 201502931658 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
2878 201502931660 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2879 201502931661 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2880 201502931662 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2881 201502935861 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2882 201502935863 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 48.8095
2883 201502935864 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 40.4762
2884 201502936836 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
2885 201502936837 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2886 201502959981 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 34.5238
2887 201502959982 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 38.0952
2888 201502959983 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 47.619
2889 201502960003 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 50
2890 201502960004 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 45.2381
2891 201502960005 Guru Kelas TK TK <=SMA GTT 52.381
2892 201502975094 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2893 201502975095 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
2894 201502975097 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 59.5238
2895 201502975098 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 37.2024
2896 201502975099 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2897 201502996537 Sejarah Indonesia SMA <=SMA GTT 47.619
2898 201502996539 Bahasa Indonesia SMA <=SMA GTT 57.5397
2899 201502996540 Kimia SMA <=SMA GTT 39.6825
2900 201503302209 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
2901 201503303970 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 35.7143
2902 201503306298 Bahasa Inggris SMP D4/S1 HONOR DAER 65.4762
2903 201503306979 Matematika SMP D4/S1 GTT 35.7143
2904 201503307633 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
2905 201503312314 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
2906 201503313271 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2907 201503315502 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2908 201503320858 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 50
2909 201503321548 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2910 201503323596 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 43.1548
2911 201503327307 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 51.1905
2912 201503333383 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 41.6667
2913 201503334553 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 34.2262
2914 201503336752 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 26.7857
2915 201503338158 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 38.0952
2916 201503340932 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 51.5873
2917 201503343097 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 44.6429
2918 201503345427 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
2919 201503348300 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
2920 201503350490 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 38.6905
2921 201503351258 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
2922 201503363140 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 47.619
2923 201503363984 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 49.6032
2924 201503376321 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 44.6429
2925 201503390422 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 44.6429
2926 201503394655 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
2927 201503403391 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 32.7381
2928 201503404900 Matematika SMP <=SMA GTT 67.4603
2929 201503405275 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 25.7937
2930 201503407366 Matematika SMP D4/S1 GTT 41.6667
2931 201503410796 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 28.2738
2932 201503413274 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
2933 201503416165 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
2934 201503420183 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2935 201503420866 Seni Budaya Seni Rupa SMP <=SMA GTT 48.8095
2936 201503421405 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 38.6905
2937 201503428519 Seni Budaya Tari SMP <=SMA GTT 77.381
2938 201503438726 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 HONOR DAER 38.0952
2939 201503441620 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
2940 201503455600 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2941 201503455658 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
2942 201503456031 Seni Budaya SD <=SMA GTT 38.0952
2943 201503457493 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 47.619
2944 201503457871 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 41.6667
2945 201503458361 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 55.0595
2946 201503458728 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
2947 201503460049 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
2948 201503460988 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 41.6667
2949 201503462668 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 49.1071
2950 201503465451 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA PNS 52.0833
2951 201503465468 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
2952 201503466037 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 31.25
2953 201503472339 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 38.0952
2954 201503476564 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
2955 201503478827 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
2956 201503480717 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
2957 201503489010 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP <=SMA GTT 64.2857
2958 201503495796 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 HONOR DAER 45.2381
2959 201503500405 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
2960 201503501862 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 23.8095
2961 201503504020 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 46.4286
2962 201503511234 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 49.6032
2963 201503522518 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
2964 201503522749 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
2965 201503524849 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 33.7302
2966 201503524905 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
2967 201503527797 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 46.131
2968 201503529634 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2969 201503540101 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 31.25
2970 201503544553 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
2971 201503544799 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 47.619
2972 201503556768 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
2973 201503557714 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 GTT 41.6667
2974 201503557886 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 53.5714
2975 201503558529 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2976 201503559417 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 40.4762
2977 201503562097 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 33.7302
2978 201503564656 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 GTT 42.8571
2979 201503568965 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 37.2024
2980 201503573371 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 40.1786
2981 201503575033 Biologi SMA <=SMA GTT 29.7619
2982 201503589365 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
2983 201503590788 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 46.131
2984 201503595577 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 56.5476
2985 201503596228 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 36.9048
2986 201503598331 Matematika SMP <=SMA GTT 39.6825
2987 201503603604 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 55.9524
2988 201503612582 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
2989 201503616591 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 GTT 55.9524
2990 201503621033 Seni Budaya SD <=SMA GTT 47.619
2991 201503621380 Matematika SMP D4/S1 PNS 51.5873
2992 201503624993 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 45.2381
2993 201503626625 Matematika SMP D4/S1 GTT 51.5873
2994 201503628597 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 HONOR DAER 52.381
2995 201503631494 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 46.131
2996 201503635771 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 51.5873
2997 201503643106 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
2998 201503644083 Matematika SMP D4/S1 GTT 39.6825
2999 201503647216 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 53.5714
3000 201503649504 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP <=SMA GTT 58.3333
3001 201503657473 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 31.25
3002 201503658637 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 22.619
3003 201503659511 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 49.1071
3004 201503661745 Bahasa Inggris SMP <=SMA GTT 43.6508
3005 201503662744 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
3006 201503662845 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 29.7619
3007 201503664040 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
3008 201503669813 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 50.5952
3009 201503671359 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 GTT 47.619
3010 201503671756 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3011 201503672675 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
3012 201503678289 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 55.9524
3013 201503678693 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 38.6905
3014 201503679099 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 58.0357
3015 201503681611 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 58.0357
3016 201503686114 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 47.619
3017 201503690277 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 29.7619
3018 201503700728 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
3019 201503701151 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
3020 201503702648 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
3021 201503707514 Matematika SMP <=SMA PNS 35.7143
3022 201503720113 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 56.5476
3023 201503721474 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 61.9048
3024 201503724858 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
3025 201503726090 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 38.6905
3026 201503727057 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
3027 201503730565 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 53.5714
3028 201503738585 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 53.5714
3029 201503744096 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 28.2738
3030 201503755350 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 40.1786
3031 201503756585 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
3032 201503769357 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 31.25
3033 201503771736 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 34.2262
3034 201503776029 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 39.6825
3035 201503778414 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
3036 201503778926 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 50.5952
3037 201503788592 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3038 201503791305 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 19.0476
3039 201503794074 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3040 201503796739 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 35.7143
3041 201503804075 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
3042 201503814965 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 33.3333
3043 201503823010 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 45.2381
3044 201503826441 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 59.5238
3045 201503829368 Matematika SMP D4/S1 GTT 51.5873
3046 201503833476 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 46.4286
3047 201503838711 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 29.7619
3048 201503838785 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 59.5238
3049 201503841358 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
3050 201503841914 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 44.6429
3051 201503843157 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 37.2024
3052 201503843902 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 42.8571
3053 201503848395 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 41.6667
3054 201503856237 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
3055 201503856367 Matematika SMP D4/S1 GTT 35.7143
3056 201503858827 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 27.7778
3057 201503860135 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
3058 201503860649 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 53.5714
3059 201503863028 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 55.0595
3060 201503867728 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 43.1548
3061 201503871083 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 32.7381
3062 201503873012 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 61.5079
3063 201503874855 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 35.7143
3064 201503877404 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
3065 201503878176 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
3066 201503878282 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 33.7302
3067 201503879130 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 53.5714
3068 201503882873 Bahasa Inggris SMP D4/S1 GTT 55.5556
3069 201503885083 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3070 201503888080 Seni Budaya Musik SMP <=SMA GTT 35.7143
3071 201503896795 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 32.7381
3072 201503907080 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 29.7619
3073 201503907488 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
3074 201503910204 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 35.7143
3075 201503912180 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
3076 201503914514 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 53.5714
3077 201503918886 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 38.6905
3078 201503919725 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 46.131
3079 201503920163 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP <=SMA GTT 42.8571
3080 201503920858 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 40.1786
3081 201503926556 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 52.0833
3082 201503928601 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 43.1548
3083 201503937263 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 43.1548
3084 201503941050 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 31.746
3085 201503949328 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 40.4762
3086 201503949554 Seni Budaya Seni Rupa SMP D4/S1 GTT 33.3333
3087 201503955182 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 38.6905
3088 201503960923 Matematika SMP D4/S1 GTT 41.6667
3089 201503961226 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 49.1071
3090 201503964870 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
3091 201503967450 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 55.5556
3092 201503970317 Seni Budaya Seni Rupa SMP <=SMA GTT 42.8571
3093 201503971272 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 16.6667
3094 201503983582 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 41.6667
3095 201503988176 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3096 201503988675 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
3097 201503989776 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 44.6429
3098 201503991094 Matematika SMP <=SMA GTT 43.6508
3099 201503997992 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 HONOR DAER 49.1071
3100 201503998478 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 28.2738
3101 201504007153 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 38.6905
3102 201504014404 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA HONOR DAER 28.2738
3103 201504016243 Bahasa Indonesia SMP D4/S1 GTT 49.6032
3104 201504021439 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 66.9643
3105 201504021689 Seni Budaya Musik SMP D4/S1 HONOR DAER 58.3333
3106 201504022169 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 GTT 40.1786
3107 201504024574 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 37.2024
3108 201504028020 Matematika SMP D4/S1 GTT 19.8413
3109 201504031767 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 58.0357
3110 201504039097 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD <=SMA GTT 44.6429
3111 201504048694 Matematika SMP D4/S1 GTT 61.5079
3112 201504049836 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 76.1905
3113 201504050374 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 22.3214
3114 201504053134 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 41.6667
3115 201504054909 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 41.6667
3116 201504057535 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 40.1786
3117 201504058284 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 59.5238
3118 201504062149 Matematika SMP D4/S1 GTT 51.5873
3119 201504062164 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 41.6667
3120 201504064180 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP D4/S1 GTT 29.7619
3121 201504068523 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 GTT 47.619
3122 201504069266 Geografi SMA D4/S1 GTT 52.0833
3123 201504072430 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP <=SMA GTT 48.8095
3124 201504072882 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP D4/S1 GTT 50
3125 201504076349 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 63.9881
3126 201504078471 Matematika SMP D4/S1 GTT 53.5714
3127 201504091049 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD GTT 32.7381
3128 201506059256 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 40.1786
3129 201506059970 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 35.7143
3130 201506134343 Seni Budaya SD D4/S1 GTT 48.8095
3131 201506151863 Fisika SMA D4/S1 GTT 49.6032
3132 201506156380 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 43.1548
3133 201506181841 Fisika SMA D4/S1 PNS 61.5079
3134 201506203254 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 HONOR DAER 35.7143
3135 201506283555 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 44.6429
3136 201506285576 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 35.7143
3137 201506325305 Matematika SMA D4/S1 HONOR DAER 63.4921
3138 201506329023 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 66.9643
3139 201506336773 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 40.1786
3140 201506338261 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 44.6429
3141 201506358505 Biologi SMA D4/S1 GTT 35.7143
3142 201506365459 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 71.4286
3143 201506379649 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D3 PNS 68.4524
3144 201506387732 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 46.131
3145 201506393667 Bahasa Inggris SMK D4/S1 GTT 41.6667
3146 201506447199 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 46.4286
3147 201506456234 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 63.9881
3148 201506460962 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D4/S1 PNS 55.9524
3149 201506520079 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK D4/S1 PNS 53.5714
3150 201506554298 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 35.7143
3151 201506578650 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 GTT 65.4762
3152 201506579014 Geografi SMA D4/S1 HONOR DAER 58.0357
3153 201506585181 Matematika SMK D4/S1 GTT 47.619
3154 201506602949 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 56.5476
3155 201506613773 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD <=SMA GTT 45.2381
3156 201506630270 Bimbingan dan Konseling SMP D4/S1 PNS 54.7619
3157 201506671811 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK D4/S1 GTT 35.7143
3158 201506679324 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 32.7381
3159 201506688640 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D4/S1 PNS 86.9048
3160 201506693847 Ekonomi SMA D4/S1 GTT 63.9881
3161 201506710878 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 58.0357
3162 201506720939 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 41.6667
3163 201506777639 Fisika SMA D4/S1 PNS 63.4921
3164 201506783964 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA D4/S1 HONOR DAER 83.3333
3165 201506834188 Biologi SMA D4/S1 PNS 61.5079
3166 201506871448 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 27.7778
3167 201506877366 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1 GTT 54.7619
3168 201506895509 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 HONOR DAER 71.4286
3169 201506914099 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 GTT 53.5714
3170 201506915189 Geografi SMA D4/S1 GTT 63.9881
3171 201506921228 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 43.1548
3172 201506921741 Geografi SMA D4/S1 GTT 35.7143
3173 201506923950 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 43.1548
3174 201506928040 Matematika SMA D4/S1 GTY 53.5714
3175 201506940808 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 57.1429
3176 201506959734 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 HONOR DAER 59.5238
3177 201506984077 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
3178 201507020931 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D3 PNS 65.4762
3179 201507034173 Geografi SMA D4/S1 HONOR DAER 77.381
3180 201507048008 Bahasa Inggris SMA D4/S1 GTT 63.4921
3181 201507048134 Bahasa Indonesia SMP <=SMA GTT 53.5714
3182 201507082436 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 52.0833
3183 201507095397 Matematika SMA D4/S1 GTT 43.6508
3184 201507116398 Matematika SMK D4/S1 GTT 39.1156
3185 201507133126 Biologi SMA D4/S1 PNS 59.5238
3186 201507141870 Biologi SMA D4/S1 GTT 37.6984
3187 201507163186 Sejarah Indonesia SMA D4/S1 PNS 69.0476
3188 201507166042 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD D2 GTT 47.619
3189 201507178252 Bahasa Inggris SMA <=SMA GTT 53.5714
3190 201507230477 Kimia SMA D4/S1 PNS 61.5079
3191 201507285188 Geografi SMA D4/S1 GTT 81.8452
3192 201507314643 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 72.619
3193 201507325741 Matematika SMP D4/S1 GTT 37.6984
3194 201507332498 Bahasa Inggris SMA D4/S1 GTT 57.5397
3195 201507341918 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 77.381
3196 201507354313 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 68.4524
3197 201507355819 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA D4/S1 PNS 83.3333
3198 201507357245 Bahasa Indonesia SMA D4/S1 PNS 63.4921
3199 201507380987 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP <=SMA GTT 55.5556
3200 201507398306 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 49.1071
3201 201507472638 Bahasa Inggris SMA D4/S1 HONOR DAER 53.5714
3202 201507488270 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 53.5714
3203 201507509144 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP <=SMA GTT 35.7143
3204 201507526464 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) SMK D4/S1 GTT 55.9524
3205 201507541312 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA GTT 34.2262
3206 201507590033 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP D4/S1 PNS 61.0119
3207 201507598787 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA D4/S1 PNS 57.1429
3208 201507616721 Matematika SMA D4/S1 GTT 37.6984
3209 201507623798 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 47.619
3210 201507691328 Bahasa Inggris SMP D4/S1 PNS 69.4444
3211 201507691719 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 GTT 37.2024
3212 201507691935 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D4/S1 PNS 52.0833
3213 201507693882 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA PNS 46.131
3214 201507713491 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD <=SMA HONOR DAER 35.7143
3215 201507716432 Bimbingan dan Konseling SMA D4/S1 PNS 63.0952
3216 201507751646 Ekonomi SMA D4/S1 PNS 83.3333
3217 201507765660 Biologi SMA D4/S1 GTT 31.746
3218 201507783025 Bahasa Inggris SMA D4/S1 GTY 65.4762
3219 201507791199 Kimia SMA D4/S1 PNS 71.4286
3220 201507832366 Matematika SMA D4/S1 PNS 53.5714
3221 201507840954 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 55.0595
3222 201507858056 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 37.2024
3223 201507861832 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 31.25
3224 201507877122 Guru Kelas SD (Kelas Atas) SD D4/S1 PNS 34.2262
3225 201507895380 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) SD D2 GTT 43.1548
3226 201507934951 Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP D4/S1